Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5ad3120f9d6d22936bf89bce435defef, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Особливості користування водними об’єктами : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2. Особливості користування водними об’єктами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Водний кодекс України передбачає загальне і спеціальне водокористування. Загальним водокористуванням вважається використання водних об’єктів без застосування споруд, техні-Земельне право України

чних засобів і пристроїв. Спеціальне водокористування являє собою отримання ліцензії на водокористування.

Органи місцевого самоврядування установлюють міста, де заборонено забір води для господарсько-побутового водопос-тачання, купання, плавання на малолітражних суднах.

Про цю заборону та інші подібні умови загального водокорис-тування населенню повідомляється через засоби масової інформації, спеціальними інформаційними знаками чи іншими засобами.

Якщо умови загального водокористування чи його заборо-ни не оголошені, то загальне водокористування здійснюється вільно – відповідно до водного законодавства. У даному випад-ку повинні дотримуватися правила охорони життя людей на воді та інші умови, які встановлюються органами виконавчої влади.

Під час зрошення земель сільськогосподарського призна-чення водокористувачі зобов’язані здійснювати заходи щодо попередження підтоплення, заболочення, засолення та забруд-нення цих земель. Якість води, що використовується для зро-шення земель сільськогосподарського призначення, повинна відповідати встановленим нормативам.

Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може бути дозволено державними органами охорони навко-лишнього природного середовища за погодженням з державни-ми органами санітарного і ветеринарного нагляду.

Зрошення сільськогосподарських угідь та скидання дренаж-них вод у водні об’єкти здійснюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування, який видається власнику зрошу-ваних угідь у встановленому Кодексом порядку.

Під час осушення земель сільськогосподарського призна-чення повинні здійснюватися заходи щодо запобігання дегра-дації та вітровій ерозії цих земель, а також погіршення стану водних об’єктів.

Водний кодекс України регламентує також користування водами річок.

Залежно від водозбірної площі басейну річки поділяються на великі, середні та малі.

Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду

До великих належать річки, які розташовані у кількох гео-графічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квад-ратних кілометрів.

До середніх належать річки, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів.

До малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квад-ратних кілометрів.

З метою охорони водності малих річок забороняється:

♦          змінювати рельєф басейну річки;

♦          руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

♦          випрямляти русла річок та поглибувати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;

♦          зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;

♦          розорювати заплавні землі та застосовувати на них засо-би хімізації;

♦          проводити осушувальні меліоративні роботи на заболоче-них ділянках та урочищах у верхів’ях річок;

♦          надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та город-ництва;

♦          здійснювати інші роботи, що можуть негативно вплива-ти чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходять-ся в басейні річок, забезпечують здійснення комплексних за-ходів щодо збереження водності річок та охорони їх від забруд-нення та засмічення.

До комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення належить:

♦          створення прибережних захисних смуг;

♦          створення спеціалізованих служб за доглядом річок, при-бережними захисними смугами, гідротехнічними спору-дами та підтриманню їх у належному стані;

Земельне право України

♦          впровадження грунтозахисної системи землеробства з кон-турно-меліоративною організацією території водозбору;

♦          здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідро-технічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

♦          впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених цим Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, роз-ташованих у басейні річки;

♦          створення гідрологічних пам’яток природи.

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розроб-лення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів складається її паспорт у поряд-ку, що визначається Кабінетом Міністрів України.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5ad3120f9d6d22936bf89bce435defef, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0