Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Відповідальність за порушення лісового законодавства : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7. Відповідальність за порушення лісового законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисцип-лінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Відповідальність за порушення лісового законодавства не-суть особи, винні у:

♦ незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагар-ників;

Земельне право України

♦          знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем;

♦          порушенні вимог пожежної безпеки в лісах;

♦          знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруд-нення хімічними та радіоактивними речовинами, вироб-ничими і побутовими відходами, стічними водами, інши-ми шкідливими речовинами, підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого впливу;

♦          порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодав-ством у галузі охорони, захисту, використання та відтво-рення лісів;

♦          знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;

♦          порушенні правил зберігання, транспортування та засто-совування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, міне-ральних добрив та інших препаратів;

♦          засміченні лісів побутовими відходами і покидьками;

♦          розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду і ви-користанні їх для спорудження будівель, переробки дере-вини, влаштування складів тощо без належного дозволу;

♦          самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на земель-них ділянках лісового фонду;

♦          порушенні правил заготівлі (збирання) лісової підстилки, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

♦          заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно впли-вають на стан і відтворення лісів;

♦          порушенні порядку використання лісосічного фонду, за-готівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і викори-стання інших лісових ресурсів;

♦          невнесенні плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісово-го фонду у встановлені строки;

            Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду      

♦          знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

♦          введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;

♦          порушенні строків повернення земельних ділянок лісово-го фонду, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

♦          пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних ділянках лісового фонду;

♦          знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дре-нажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а також полезахисних лісових смуг, захисних лісо-вих насаджень на смугах відводу автомобільних доріг, захисних лісових насаджень на смугах відводу залізниць, захисних лісових насаджень на смугах відводу каналів.

Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.