Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Виникнення та припинення права лісового землекористування : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Виникнення та припинення права лісового землекористування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Виникнення та припинення права лісового землекористу-вання регулюється Земельним кодексом України та Лісовим кодексом України.

Згідно з вимогами Земельного кодексу України громадянам і юридичним особам можуть безоплатно передаватись у власність замкнуті земельні ділянки лісового фонду із земель права державної і комунальної власності у складі угідь селянсь-ких (фермерських) та інших господарств.

Громадяни і юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки для заліснення із земель іншого призначення з деградованими і малопродуктивними угіддями.

Земельні ділянки лісового фонду із земель права державної і комунальної власності надаються у постійне користування спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, а також в оренду іншим підприємствам, установам та організа-ціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозд-іли, для ведення лісового господарства, спеціального викорис-тання лісових ресурсів та для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Постійне користування земельними ділянками лісового фонду припиняється у випадках і порядку, передбачених Зе-мельним кодексом України.

Припинення права тимчасового користування земельними ділянками лісового фонду регулюються ст. 22 Лісового кодексу України.

Право тимчасового користування земельними ділянками лісового фонду припиняється у разі:

♦          добровільної відмови від користування земельними ділян-ками лісового фонду;

♦          закінчення строку, на який було надано право користу-вання земельними ділянками лісового фонду;

Земельне право України

♦          припинення діяльності лісокористувачів, яким було нада-но право тимчасового користування земельними ділянка-ми лісового фонду;

♦          невикористання у встановлені строки лісових ресурсів, порушення правил користування земельними ділянками лісового фонду або використання їх не за призначенням;

♦          користування земельними ділянками лісового фонду та спеціального використання лісових ресурсів способами, які негативно впливають на стан і відтворення лісів, при-зводять до погіршення навколишнього природного сере-довища на наданих для користування земельних ділян-ках лісового фонду та за їх межами;

♦          систематичне невнесення у встановлені строки плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користуван-ня земельними ділянками лісового фонду;

♦          вилучення у встановленому порядку наданої земельної ділянки лісового фонду.

Припинення права тимчасового користування земельною ділянкою лісового фонду провадиться Радою, яка її надавала, a у випадках незгоди тимчасових лісокористувачів, - у судово-му порядку.

Законодавчими актами можуть бути передбачені й інші випадки припинення права тимчасового користування земель-ними ділянками лісового фонду.