Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Землі дендрологічних та зоологічних парків : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2.5. Землі дендрологічних та зоологічних парків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

Дендрологічні парки загальнодержавного значення є науко-во-дослідними природоохоронними установами.

Дендрологічним паркам місцевого значення у встанов-леному порядку може бути надано статус науково-дослід-ної установи.

Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилуча-ються з господарського використання і надаються дендрологіч-ним паркам у порядку, встановленому Законом України “Про природно-заповідний фонд України” та іншими актами зако-нодавства України.

На території дендрологічних парків забороняється діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню дендрологічних колекцій.

На території дендрологічних парків може бути прове-дено зонування відповідно до вимог, встановлених для бо-танічних садів.

Проект організації території дендрологічного парку розроб-ляється спеціалізованими науковими та проектними установа-ми і затверджується органом, у підпорядкуванні якого перебу-ває дендрологічний парк, за погодженням з:

♦          Міністерством охорони навколишнього природного сере-довища України - щодо дендрологічних парків загально-державного значення;

♦          органами Міністерства охорони навколишнього природ-ного середовища України на місцях - щодо дендрологіч-них парків місцевого значення.

Зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітню-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотич-них та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі.

            Земельне право України     

Зоологічні парки загальнодержавного значення є природо-охоронними культурно-освітніми установами.

Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилу-чаються з господарського використання і надаються зооло-гічним паркам у порядку, встановленому Законом України “Про природно-заповідний фонд України” та іншими акта-ми законодавства України.

На території зоологічних парків забороняється діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню сприятливих умов для життя тварин цих парків.

На території зоологічних парків з метою забезпечення ви-конання поставлених перед ними завдань виділяються зони:

♦          експозиційна - призначена для стаціонарного утриман-ня тварин і використання їх у культурно-пізнавальних цілях;

♦          наукова - в її межах проводиться науково-дослідна робо-та; відвідування зони дозволяється в порядку, що вста-новлюється адміністрацією парку;

♦          рекреаційна - призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів парку;

♦          господарська - зона, де розміщуються допоміжні госпо-дарські об’єкти.

Проект організації території зоологічного парку розроб-ляється спеціалізованими науковими та проектними установа-ми і затверджується органом, у підпорядкуванні якого перебу-ває зоологічний сад, за погодженням з:

♦          Міністерством охорони навколишнього природного сере-довища України - щодо зоологічних парків загальнодер-жавного значення;

♦          органами Міністерства охорони навколишнього природ-ного середовища України на місцях - щодо зоологічних парків місцевого значення.

Зоологічні парки можуть організовувати пересувні експо-зиції тварин, мати у своєму складі підсобні господарства, які створюються для забезпечення тварин кормами.

Розділ XIX. Правовий режим земель особливо охоронних територій