Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Правовий режим земель зв’язку та енергетики : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Правовий режим земель зв’язку та енергетики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Режим земель зв’язку та енергетики не залежить від відом-чої підлеглості і визначається Правилами охорони високовольт-них мереж, а також Правилами охорони ліній і споруд зв’язку.

Підприємствам, організаціям, що здійснюють будівництво та експлуатацію ліній електропередачі, теле- і радіоцентрів, ретрасляц-ійних телевізійних станцій, радіорелейних ліній, повітряних і кабель-них телефонно-телеграфних ліній зв’язку, надаються земельні ділян-ки відповідно до діючих норм і затверджених проектів на будівництво, а також земельні ділянки, необхідні для тимчасового користування в період будівництва та експлуатації цих об’єктів.

Земельне право України

В тимчасове користування (на період будівництва) виді-ляються смуги по всій довжині траси для прокладання кабе-лю, монтажу і установки опор повітряних ліній. Розміри діля-нок визначаються відповідними нормами, а в необхідних випадках - проектами будівництва об’єктів.

Під час експлуатації земель над кабельними лініями і під проводами повітряних ліній, а також у радіорелейних станціях необхідно дотримуватись заходів щодо збереження і безпереб-ійної роботи вказаних об’єктів у відповідності з правилами охорони ліній зв’язку та електричних мереж.

Шдприємства зв’язку мають право споруджувати повітряні, кабельні і радіорелейні лінії зв’язку та лінії радіофікації, ство-рювати пристрої, які забезпечують їх безпечну експлуатацію, на всіх земельних ділянках, у тому числі у смугах відводу, заборо-нених зонах, а також на дахах будівель, на залізничних мостах, в колекторах, тунелях метрополітену і залізниць, у чиєму б володінні вони не перебували. Порядок проведення робіт вста-новлюється названими підприємствами за згодою з землекори-стувачами чи володільцями споруд.

Вздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропере-дачі, телефонно-телеграфних ліній, що проходять поза населени-ми пунктами, а також навколо випромінюючих споруд телерадіо-станцій та радіорелейних ліній встановлюється охоронна зона. Землі в межах цих зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, що передбача-ються правилами, затвердженими у встановленому порядку.

В межах охоронних зон забороняється:

♦          без письмового дозволу експлуатуючої організації будува-ти будь-які споруди, лінії зв’язку і силові повітряні елект-ричні мережі, здійснювати будь-які роботи, посадку дерев;

♦          без письмового дозволу створювати проїзди (машин) транспортних засобів висотою понад 3 м;

♦          здійснювати літання, за виключенням авіації, що обслу-говує енергосистеми, на висоті менше 100 м над повітря-ними лініями електропередач і підстанціями та скидати різноманітні предмети, а також спускатись на парашутах;

Розділ XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку

♦          створювати в місцях, де прокладені підводні кабельні елект-ричні лінії, причали, стоянки кораблів, барж, кидати якори і волокуші, виділяти риболовецькі угіддя, а також здійснювати (без погодження) днопоглиблюючі і землечерпальні роботи;

♦          ставити скирти соломи, сіна, штабелі торфу чи лісоматер-іалів; розташовувати польові стани, тваринницькі ферми, розпалювати вогнище.

На трасі підземних кабельних ліній забороняється скидати великі тягарі, виливати кислоти і луги, утворювати смітники тощо.

Аварійні роботи на цих лініях повинні погоджуватись з керівництвом відповідних підприємств, установ або органами місцевих адміністрацій.

На трасах підземних кабельних ліній зв’язку поза міською межою встановлюються вимірювальні стовпчики-орієнтири. В містах лінія їх проходженнях визначається за технічною докумен-тацією. Межі охоронних зон на трасах морських та інших підвод-них кабелів зв’язку відзначається сигнальними знаками в місцях їх виходу на берег. В лісних масивах та зелених насадженнях для повітряних ліній зв’язку і радіофікації створюються просіки.