Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Перенесення проекту в натуру : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8.3. Перенесення проекту в натуру


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Затверджений районною радою проект встановлення меж сільських населених пунктів переноситься в натуру (на місцевість) на тих ділянках меж, які були спірні або нечітко виражені на місцевості.

Роботи по перенесенню всіх меж сільських населених пунктів в натуру (на місцевість) виконуються за окремою за-явкою замовника в таких випадках:

♦          межові знаки встановлюються в таких місцях, де є мож-

ливість забезпечити їх надійне зберігання. На тих відрізках

            Земельне право України     

границі, де проектні межі співпадають з природними, зак-ріплення їх здійснюється лише кілками (дерев’яними або металевими) довжиною 0,3 - 0,4 м. При цьому 0,08 - 0,1 м їх довжини повинно знаходитись під землею. Окопуються такі межові знаки курганом діаметром 1 м, висотою наси-пу 0,2 м. Такі знаки, як правило, є тимчасовими на період виконання польових геодезичних робіт;

♦          межові знаки встановлюються на тих відрізках меж села,

де неясно виражена границя і є можливість самозахоплен-

ня земель. Потрібно забезпечити встановлення межових

знаків довгострокового користування через 1,5 - 2,0 км,

по периметру межі з метою їх подальшого використання

для поновлення окремих відрізків межі села, прив’язки

земельних спорів, проведення робіт по упорядкуванню

земель землеволодільців та землекористувачів у населе-

них пунктах.

Такі знаки встановлюються ланками по три стовпи кожна.

Знімання межових знаків провадиться, як правило, за до-помогою прокладки теодолітних ходів. Координати межових знаків передаються від державної геодезичної мережі або гра-ниць землеволодінь та землекористувань. Довжина теодолітних ходів між твердими пунктами, а також і периметр полігонів не повинні перевищувати:

♦          13 км - при середній довжині сторін між точками 500 м і більше;

♦          10 км - те ж, 250 м;

♦          7 км - те ж, 150 м і менше.

Під час виконання робіт з точністю 1:5000 довжину теодол-ітних ходів слід зменшити в 1,5 раза.

В системі з вузловими точками довжина теодолітних ходів може бути збільшена на 1/3.

Діагональні ходи слід прокладати вздовж існуючих лінійних об’єктів (бажано по одній із сторін смуги відведення або кон-туру) або в місцях розміщення ділянок землеволодільців та землекористувачів, межі яких підлягають наступному обміну або уточненню.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Горизонтальні кути в теодолітних ходах вимірюють теодол-ітами середньої точності одним повним прийомом з допусти-мим розходженням між напівприйомами - І'.

Вирахування кутів проводять із заокругленням до ОД'.

Кутові нев’язки в полігонах і теодолітних ходах не повинні перевищувати ±l'Vv, а при довжині сторін менше 150 ±l,5'Vv.

Відносні величини лінійних нев’язок не повинні перевищува-ти 1:1000 для сприятливих умов прокладання теодолітних ходів, 1:800 для несприятливих умов. В окремих місцях гірських та за-болочених територій допускається пониження точності до 1:600.

Роботи виконуються в системі координат 1942 р. Складаєть-ся каталог координат межових знаків границі села, а також межових знаків довгострокового зберігання, встановлених під час прокладання діагональних ходів.

Встановлені межі проорюються в 1-2 борозни.

Перенесенню проекту в натуру передує його геодезична підготовка: складання розбивочного креслення, на якому вка-зуються місця закладання межових знаків, прив’язка теодоліт-них ходів до границь землеволодінь або землекористувань, пунктів тріангуляції або інших геодезичних знаків, координа-ти яких обчислені в системі 1942 р.

На кресленні приводяться необхідні геодезичні дані (міри ліній, кути, румби або дирекційні кути), порядок виконання робіт.

Способи перенесення проекту в натуру повинні бути про-стими і забезпечувати необхідну точність робіт.

У результаті виконаних робіт складається креслення меж сільських населених пунктів в масштабі 1:10000, 1:5000 або 1:2000. Масштаб планового матеріалу вибирається залежно від характеру контурності в населеному пункті з тим, щоб дане креслення стало основою для горизонтальної зйомки населено-го пункту і впорядкування земель в ньому.

Креслення границь населеного пункгу виготовляється на план-шетах (тверда основа) або лавсановій плівці розміром 60x80см.

Крім абрисної частини на графічному матеріалі подається внутрірамкове і зарамкове оформлення, яке розміщується на аркушах креслення відповідно до СТП 41.31.120-80.