Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Виготовлення та оформлення технічної документації : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8.2. Виготовлення та оформлення технічної документації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

До проектної технічної документації входять:

♦          пояснювальна записка;

♦          графічні матеріали;

♦          матеріали погодження та затвердження. Зміст пояснювальної записки включає:

♦          завдання на виконання робіт;

♦          коротку характеристику сільських населених пунктів;

♦          особливості формування території населеного пункту;

 

♦          погодження границь із суміжними землеволодільцями та землекористувачами;

♦          короткий опис виконаних робіт;

♦          склад земель по угіддях, землеволодільцях та землекорис-тувачах, крім приватних підсобних господарств громадян.

До архівного примірника додаються:

♦          матеріали вирахування загальної площі села;

♦          матеріали польових вимірювань.

Графічні матеріали включають:

♦          викопіровку границь сільських населених пунктів у мас-штабі 1:10000; 1:25000 або копію проекту внутрігоспо-дарського землевпорядкування;

♦          креслення перенесення елементів проекту встановлення меж в натурі в масштабі 1:10000; 1:5000; 1:2000;

♦          креслення меж сільського населеного пункту в масштабі 1:25000; 1:10000; 1:5000 або 1:2000.

На кресленні показуються: окружна границя, номери межо-вих знаків, румби та міри ліній, назви суміжних землеволодінь та землекористувань; границі, геодані та площі землеволодінь і землекористувань, що знаходяться в межах населених пунктів (крім приватних підсобних господарств громадян); площі кварРозділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

талів та загальна площа населеного пункту. Креслення супро-воджується експлікацією земель населеного пункту по земле-володільцях та землекористувачах, земельними угіддями загаль-ного користування.

Землі громадян, що мають у володінні земельні ділянки під приватними підсобними господарствами, а також ділянки, на-дані їм для індивідуальної забудови, індивідуального городниц-тва та садівництва, що розташовані в межах населеного пунк-ту, приводяться в склад земель сільського населеного пункту загальною площею.

Матеріали погодження та затвердження проектної докумен-тації виготовляються в такому складі:

♦          акт польового обстеження, погодження меж населених пунктів;

♦          висновок сільської ради про розгляд проекту встановлен-ня меж сільських населених пунктів;

♦          рішення районної ради про затвердження проекту вста-новлення меж сільських населених пунктів.

Проектна документація виготовляється в трьох примірниках:

♦          перший примірник - УкрНДІземпроекту;

♦          другий примірник - сільській Раді;

♦          третій примірник - районній Раді.

Якість виконуваних робіт забезпечується встановленою сис-темою контролю, що здійснюється на протязі всього періоду про-ектування встановлення меж сільських населених пунктів.