Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Право на прибудинкову територію та на її використання : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6.3. Право на прибудинкову територію та на її використання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Прибудинкові території (земельні ділянки) передаються у власність або надаються в користування відповідними органа-ми місцевого самоврядування, в тому числі на умовах оренди, Об’єднанням власників будинків для обслуговування існуючо-го житлового будинку (будинків) відповідно до земельного законодавства.

Суб’єктами права власності (користування) на земельні ділян-ки прибудинкових територій можуть виступати об’єднання влас-ників багатоквартирних житлових, допоміжних та нежитлових приміщень, у тому числі вбудовано-прибудованих, багатоквар-тирних житлових будинків згідно з чинним законодавством.

Під час переходу права власності на житловий будинок (його приміщення) або на частину будинку разом з цим об-Земельне право України

’єктом переходить і право спільної власності (користування) земельною ділянкою згідно з чинним законодавством.

Зміна цільового призначення земельних ділянок прибудин-кової території допускається у випадку реконструкції, зміни функціонального призначення споруд, наявності інших обгрун-тованих причин відповідно до діючих норм за дозволом відпо-відних органів місцевого самоврядування.

Прибудинкова територія, надана у користування або спільну сумісну власність, може використовуватися лише для властивих сельбищній території та нешкідливих у санітарно-гігієнічному і вибухо-пожежонебезпечному відношенні функцій (видів діяльності) згідно з державними нормами і правилами.

Частка власності (користування) земельної ділянки кожно-го власника квартири (квартир) чи нежитлового приміщення у спільній частковій власності визначається відношенням за-гальної площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень, що перебувають у його власності, до спільної площі всіх квар-тир і нежитлових приміщень будинку.

Виділення частки земельної ділянки власникам квартир і нежитлових приміщень в натурі та їх окреме відчуження не допускається.

Право власності (користування) на прибудинкову терито-рію (земельну ділянку) кожного співвласника будинку визна-чається у свідоцтві про право власності на частину будинку у вигляді відповідної частки.

Кожний власник будинку відповідно до своєї частки має право на доходи, які можуть бути одержані від використання земельної ділянки відповідно до законодавства, відповідає пе-ред третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними з спільною власністю, і повинен брати участь у витратах на її утримання. Під час відчуження своєї частки у власності будинку до її вар-тості включається вартість відповідної частки земельної ділян-ки за умови власності на неї згідно з чинним законодавством.

Майнові відносини, що виникають у межах об’єднання (то-вариства) власників, регулюються його Статутом. Зміни комп-лексу нерухомого майна об’єднання (товариства) не тягнуть за

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

собою зміни та переоформлення права на земельну ділянку, наданого об’єднанню (товариству).

Прибудинкові території членами об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирних житлових будинків викорис-товуються за цільовим призначенням.

Роботи з підвищення рівня благоустрою прибудинкових територій, спорудження дитячих спортивних майданчиків, га-ражів, автостоянок, встановлення кіосків та інших споруд ви-конуються за рішенням об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків з дозволу місцевих органів держав-ної виконавчої влади або виконавчих комітетів Рад на підставі проектної документації, розробленої та затвердженої у встанов-леному порядку.

Спори, пов’язані з користуванням прибудинковими терито-ріями між співвласниками житлових будинків та іншими юри-дичними особами, розглядаються судом, арбітражним судом або третейським судом у порядку, встановленому Земельним кодек-сом України, Цивільним кодексом та іншими актами законо-давства України.