Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Земельно-кадастрова інвентаризація земель житлової і громадської забудови 4.1. Поняття та організаційні заходи : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Земельно-кадастрова інвентаризація земель житлової і громадської забудови 4.1. Поняття та організаційні заходи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Земельно-кадастрова інвентаризація земель житлової і громадської забудови (міст, селищ, сіл) здійснюється на підставі вимог Положення по земельно-кадастровій інвен-таризації земель населених пунктів, затвердженого нака-зом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26 серпня 1997 р. № 85.

Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення дер-жавного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.

Перед початком проведення робіт по інвентаризації земель населених пунктів Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні обласні, міські, селищні, сільські ради за поданням Республіканського комітету по земельних ресурсах і єдиному кадастру Автономної Республіки Крим, обласних та міських управлінь і районних відділів земельних ресурсів зат-верджують порядок, обсяги, черговість і строки проведення робіт по інвентаризації.

            Земельне право України     

Координацію робіт щодо інвентаризації земель населених пунктів здійснюють міські управління та районні відділи зе-мельних ресурсів.

Фінансування робіт щодо інвентаризації земель населених пунктів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Призначенням інвентаризації земель населених пунктів є:

♦          визначення кількісного складу земель;

♦          отримання даних для виготовлення технічної докумен-тації щодо оформлення документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізич-ним особам;

♦          одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо припинення права користування земельними ділян-ками, які використовуються не за цільовим призначен-ням, з порушенням земельного законодавства і встанов-лених вимог або ж нераціонально;

♦          вирішення питань щодо розбіжності місце розташування, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться в користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у кори-стування;

♦          аналіз фактичного використання земельних ресурсів;

♦          одержання інших даних, необхідних для ведення держав-ного земельного кадастру;

♦          надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати.

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних або фізичних осіб.

Замовниками робіт щодо інвентаризації земель є виконавчі органи міських, селищних рад.

До відання виконавчих органів міських, селищних та сільських рад належить:

♦          затвердження технічних завдань на проведення робіт

щодо інвентаризації земель;

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

♦          встановлення порядку, обсягу, черговості та строків про-ведення робіт щодо інвентаризації земель;

♦          погодження результатів закінченої інвентаризації в ціло-му і подання ії на затвердження відповідним радам.

Міські управління (відділи) (далі - управління) та районні відділи земельних ресурсів, відповідно до Типового положення про міське (міст обласного та районного упорядкування) управ-ління (відділ) земельних ресурсів та Типового положення про районний відділ земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 930, здійснюють:

♦          підготовку проекту рішення міської, селищної, сільської ради про проведення інвентаризації земель відповідних населених пунктів;

♦          розроблення плану і графіків проведення робіт щодо інвентаризіції земель;

♦          розроблення технічних завдань на виконання робіт щодо інвентаризації земель для укладення на їх основі догово-ру з підрядчиком;

♦          організацію контролю та приймання робіт у підрядчика;

♦          розгляд матеріалів інвентаризації земель по кожному влас-нику землі та землекористувачу, по кожному закінченому кварталу (масиву), по населеному пункту в цілому, підго-товку пропозицій щодо регулювання земельних відносин і землекористування та подання їх на погодження виконав-чим органам міських, селищних та сільських рад;

♦          організацію збереження матеріалів інвентаризації на па-перовій основі та магнітних носіях (дискетах 3,5 дюйма) та інші повноваження.