Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. Розширення приватних підсобних госпо-дарств за рахунок земельних часток (паїв) : Земельне право України : Бібліотека для студентів

8. Розширення приватних підсобних госпо-дарств за рахунок земельних часток (паїв)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Розширення приватних підсобних господарств за рахунок зе-мельних часток (паїв) без створення юридичної особи здійснюєть-ся також на підставі Рекомендацій Держкомзему України, затверд-жених наказом даного Комітету від 30 грудня 1999 р. № 130, розроблених відповідно до Указу Президента України “Про не-відкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 р. № 1529.

Рекомендації встановлюють порядок оформлення права власності на землю під час розширення особистих приватних господарств за рахунок земельних часток (паїв) без створення юридичної особи.

Громадяни, які бажають розширити особисті приватні гос-подарства за рахунок земельних часток (паїв) без створення юридичної особи, подають заяви до сільської, селищної, міської, районної у містах ради. До заяви додається сертифікат на пра-во на земельну частку (пай).

Таблиця 15.2

Розрахунок вартості землевпорядних робіт

 

Види робіт     Спеціалісти    Затрати,

людино-дні /

денний

виробіток,

грн      Всього, грн

1          2          3          4

1.ПІДГОТОВЧІ

роботи            ГІП      6/60     360

            Провідні спеціалісти 7/50     350

            Інженери       3/50     150

            Грунтознавці 3/40     120

Всього: 980

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Продовження табл. 15.2

 

1          2          3          4

2. Проектні роботи   ГІП      5/60     300

            Інженери       5/50     250

            Техніки           5/40     200

Всього: 750

З.Виготовлення технічної документаціїдля складання дер-жавних актів          Інженери       10/50   500

Техніки           10/40   400

            | Оператор ЕОМ | 8/35         [280

Всього: 1180

Базова вартість разом: 2910

4. Складання дер-     Техніки           1,7/40  68

жавних актів на                               

право приватної                              

власності на                         

землю (1шт)                         

Оператор ЕОМ | 0,5/35        | 17

| Всього: 85     |

Примітка. До базової вартості вводяться коефіцієнти за-лежно від площі землекористування та кількості приватних формувань.

Коефіцієнти за площу користування

 

Площа, тис га            До2,0  2,0 - 3,0          Більше 3,0

Значення коефіцієнта           0,8       1,0       1,2

Земельне право України

Коефіцієнти за кількістю створюваних приватних формувань

 

Кількість

приватних

формувань     1          2          3          Більше 3

Значення коефіцієнта           0,8       1,0       1,2       1,3

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви-конавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає місцевому державному органу земельних ресурсів внести про-позиції щодо розширення особистих приватних господарств за рахунок земельних часток (паїв).

Місцевий державний орган земельних ресурсів у двадцяти-денний термін вносить пропозиції щодо розширення особис-тих приватних господарств та перенесення їх меж в натуру (на місцевість) на підставі проекту реформування колективного сільськогосподарського підприємства або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви-конавчий орган в восьмиденний термін приймає рішення про виділення земельної частки або її частини в натурі для веден-ня особистого приватного господарства без створення юридич-ної особи.

Землевпорядні роботи по виділенню земельної частки або її частини в натурі для ведення особистого приватного госпо-дарства та виготовлення державного акта на право приватної власності на землю виконують державні та інші землевпорядні організації відповідно до чинного законодавства.

Рішення про відмову виділення земельної частки або її ча-стини в натурі для розширення особистого приватного госпо-дарства, а також залишення заяви громадянина без розгляду більше одного місяця можуть бути оскаржені в суді.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств