Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Виділення єдиним массивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв) : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Виділення єдиним массивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Виділення єдиним масивом земельних ділянок групі влас-ників земельних часток (паїв) здійснюється на підставі Реко-мендацій Держкомзему України, затверджених наказом цього Комітету від 30 грудня 1999 р. № 130, та розроблених відпові-дно до Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економі-ки” від 3 грудня 1999 р. № 1529.

Рекомендації визначають порядок виділення єдиним маси-вом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), які звернулися із заявами про відведення земельних ділянок в натурі з метою спільного використання або надання в оренду цих ділянок.

Власники земельних часток (паїв) звертаються із заявами про виділення єдиним масивом земельних ділянок в натурі для спільного використання або надання в оренду цих ділянок до сільської, селищної, міської, районної у містах ради. До заяв додаються сертифікати на право на земельну частку (пай).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви-конавчий орган у дводенний термін доручає місцевому держав-ному органу земельних ресурсів внести пропозиції щодо фор-мування єдиного масиву земельних ділянок групи власників земельних часток (паїв).

Місцевий державний орган земельних ресурсів відповідно до проекту реформування колективного сільськогосподарсько-го підприємства або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) у двадцятиденний термін вносить про-позиції відповідній раді або її виконавчому органу щодо фор-мування єдиного земельного масиву.

На підставі внесених пропозицій місцевого державного органу земельних ресурсів сільська, селищна, міська, район-на у містах рада або її виконавчий орган у восьмиденний термін приймає рішення про виділення земельної ділянки в

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

натурі єдиним масивом та дає доручення місцевому держав-ному органу земельних ресурсів визначити цю ділянку в натурі (на місцевості).

На виділену земельну ділянку єдиним масивом в натурі складається акт перенесення на місцевості її зовнішніх меж та кадастровий план, який зберігається в місцевому державному органі земельних ресурсів. Копії цих документів передаються сільській, селищній, міській, районній у містах раді, яка здійснює реєстрацію договорів оренди, орендарю, а також власникам зе-мельних часток (паїв).

Рішення про відмову щодо виділення єдиним масивом зе-мельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), а та-кож залишення заяв громадян без розгляду більше місяця мо-жуть бути оскаржені в суді.