Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Вступ  3

1.         НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА     7

1.1.      Фактори життя рослин і закони землеробства      7

1.2.      Шляхи регулювання факторів життя сільськогосподарських культур     13

 

1.2.1.   Родючість ґрунту, його відтворення й оптимізація умов життя рослин            13

1.2.2.   Світловий режим      19

1.2.3.   Водний режим ґрунту та його регулювання          22

1.2.4.   Повітряний режим ґрунту    29

1.2.5.   Тепловий режим ґрунту       33

2.         БУР’ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

ВІД НИХ         36

2.1.      Поняття про бур’яни та їх походження      36

2.2.      Шкода від бур’янів     37

2.3.      Біологічні особливості бур’янів        39

2.4.      Класифікація бур’янів            40

2.5.      Методи визначення забур’яненості ґрунту, органічних добрив та посівів        50

 

2.5.1.   Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості ґрунту насінням бур’янів)    50

2.5.2.   Визначення засміченості органічних добрив життєздатним насінням бур’янів           51

2.5.3.   Визначення фактичної забур’яненості посівів       52

2.6.      Інтегрована система захисту від бур’янів. Класифікація заходів захисту від бур’янів .. 56

2.6.1.   Агротехнічні заходи  56

2.6.2.   Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур від бур’янів        64

2.6.3.   Класифікація і характеристика гербіцидів  64

2.6.4.   Способи та строки внесення гербіцидів     67

2.6.5.   Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів         68

2.6.6.   Охорона навколишнього середовища при застосуванні гербіцидів та їх детоксикація            72

3.         СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ          77

3.1.      Наукові основи сівозмін        77

3.1.1.   Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських культур  81

3.1.2.   Беззмінні посіви сільськогосподарських культур  86

3.1.3.   Вплив сівозміни на вміст органічної речовини в ґрунті  88

3.1.4.   Вплив сівозміни на вміст поживних речовин у ґрунті     93

3.1.5.   Фізичні причини чергування культур         96

3.1.6.   Біологічні причини чергування культур     101

3.2.      Розміщення парів і польових культур у сівозмінах            107

3.2.1.   Чорний пар у сівозмінах       107

3.2.2.   Озимі зернові у сівозмінах    110

3.2.3.   Ярі зернові та круп’яні культури в сівозмінах        115

3.2.4.   Зернобобові культури в сівозмінах              119

3.2.5.   Льон у сівозмінах       122

3.2.6.   Соняшник у сівозмінах          123

462

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

3.2.7.   Кукурудза в сівозмінах          124

3.2.8.   Цукрові буряки в сівозмінах             127

3.2.9.   Картопля в сівозмінах           129

 

3.2.10. Багаторічні трави в сівозмінах         129

3.2.11. Сорго в сівозмінах     131

3.2.12. Капустяні культури в сівозмінах      132

3.2.13. Проміжні культури в сівозмінах       136

3.3. Класифікація сівозмін     140

3.3.1.   Польові сівозміни      143

3.3.2.   Кормові сівозміни      156

3.3.3.   Ґрунтозахисні сівозміни        161

3.3.4.   Сівозміни на зрошуваних землях     169

3.3.5.   Сівозміни на осушених землях         181

3.3.6.   Лучні сівозміни          189

3.3.7.   Сівозміни з овочевими і баштанними культурами            190

3.3.8.   Спеціальни сівозміни            196

3.3.9.   Проектування, впровадження і освоєння сівозмін            197

4.         МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ       217

4.1.      Наукові основи механічного обробітку ґрунту       217

4.1.1.   Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту     217

4.1.2.   Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту     218

4.1.3.   Технологічні (фізико-механічні) властивості ґрунту          221

4.1.4.   Технологічні операції обробітку ґрунту       223

4.2.      Заходи, способи і системи обробітку ґрунту          226

4.2.1.   Полицевий обробіток ґрунту           227

4.2.2.   Безполицевий обробіток ґрунту      236

4.2.3.   Поверхневий обробіток ґрунту        237

4.2.4.   Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту              246

4.3.      Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту       247

4.3.1.   Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його по-глиблення      247

4.3.2.   Поглиблення орного шару на різних типах ґрунтів          249

 

4.4.      Мінімалізація обробітку ґрунту         255

4.5.      Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін         259

 

4.5.1.   Обробіток ґрунту під ярі зернові, зернобобові і круп’яні культури          260

4.5.2.   Обробіток ґрунту під просапні культури    266

4.5.3.   Обробіток ґрунту під озимі культури          273

4.6.      Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях    286

4.6.1.   Обробіток ґрунту в умовах зрошення         286

4.6.2.   Обробіток осушених мінеральних ґрунтів              294

4.6.3.   Обробіток ґрунту в сівозміні на окультурених торфоболотних ґрунтах             310

4.7.      Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин ..315

5.         ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ         321

5.1.      Суть ерозії та інших форм деструкції ґрунтів          321

5.2.      Фактори розвитку ерозії ґрунту       328

5.3.      Районування території україни за небезпекою проявлення ерозійних процесів .334

5.4.      Оптимальні параметри властивостей ґрунту, що формують його ерозійно стійку поверхню            336

Основні заходи формування ерозійно стійкої поверхні ґрунтів  Зміст

5.6.      Протиерозійний обробіток ґрунту  342

5.6.1.   Заходи щодо протиерозійного зяблевого обробітку ґрунту          342

5.6.2.   Протиерозійні заходи під час передпосівного обробітку ґрунту і сівби              352

5.6.3.   Протиерозійний обробіток ґрунту в посівах просапних культур            354

 

5.7.      Смугове розміщення сільськогосподарських культур        355

5.8.      Контурно-меліоративна організація землекористування             357

6.         ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА             366

6.1.      Вимоги до якості насіння      366

6.2.      Зберігання насіння     369

6.3.      Підготовка насіння до сівби             370

6.4.      Сівба сільськогосподарських культур          371

6.5.      Сівалки й агротехнічні вимоги до їх роботи. Якість сівби            376

7.         СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА         378

7.1.      Поняття про системи землеробства та їх історичний розвиток              378

7.2.      Особливості систем землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України .. 402

 

7.2.1.   Ведення землеробства на Поліссі    402

7.2.2.   Ведення землеробства в Лісостепу             420

7.2.3.   Ведення землеробства в Степу        439

Список рекомендованої літератури            460

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ГУДЗЬ Володимр Павлович

ПРИМАК Іван Дмитрович

БУДЬОННИЙ Юрій Васильович

ТАНЧИК Семен Петрович

ЗЕМЛЕРОБСТВО

ПІДРУЧНИК

Друге видання, перероблене та доповнене

Керівник видавничих проектів — Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 02.03.2010. Формат 70x100/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 26,1.

Наклад 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006