Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Смугове розміщення культур як захід боротьби з ерозією відомий давно. Харак-тер протиерозійної дії його полягає в розпиленні стоку талих і зливових вод з на-ступною кольматацією продуктів змиву, а також у зменшенні швидкості та шляху пилеповітряного потоку над незахищеною поверхнею ґрунту і в зниженні її дефляції.

Смугове розміщення агрофонів і сільськогосподарських культур застосовують як в окремих полях на схилах, так і на площі всієї ґрунтозахисної сівозміни. Найзручніші

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

для цього схили з прямим поперечним профілем, що не мають улоговин. Для захисту ґрунтів від водної ерозії ефективне таке розміщення смуг, за якого поздовжній нахил їхніх меж не перевищує 1°. Для цього межі смуг розміщують у вигляді паралельних прямих або кривих ліній, максимально наближених до напрямку горизонталей.

При створенні криволінійних смуг необхідно, щоб радіус кривизни був зручним для роботи тракторів і сільськогосподарських машин, не призводив до втрат урожаю і становив при чергуванні густопокривних культур з паром 50 м і з просапними — 90 м.

Для захисту ґрунтів від видування смуги слід розміщувати під прямим кутом до напрямку ерозійно небезпечних вітрів. В умовах пересіченої місцевості таке розмі-щення смуг від перпендикулярного не перевищувало 45° у районах слабкого і 25-30° сильного прояву вітрової ерозії.

Ширина смуг повинна бути меншою від критичної довжини схилу, небезпечної в ерозійному відношенні за відсутності рослинного покриву; забезпечувати достатнє розсіювання і затримування стоку, кольматаж змитого ґрунту, а також зменшення швидкості вітру в приземному шарі; бути однаковою по всій протяжності і забезпечу-вати ефективне використання сучасних високопродуктивних сільськогосподарських машин і знарядь.

Ширину смуг установлюють залежно від: гранулометричного складу, фільтрацій-ної здатності та ерозійної стійкості ґрунтів, крутості, довжини і форми схилу; ґрун-тозахисної характеристики вирощуваних культур, напрямку вітрів, що зумовлюють пилові бурі, і відхилення смуг від цього напрямку (табл. 40).

Оптимальну ширину смуг у кожному конкретному випадку встановлюють за найбільш небезпечною в ерозійному відношенні культурі й узгоджують з парною кількістю проходів посівних агрегатів для просапних культур.

На полях, що піддаються вітровій ерозії, ширина смуг для ґрунтів важкого грануло-метричного складу не повинна перевищувати 100-120 м. Якщо такі ґрунти у верхньо-му шарі містять карбонати в кількості, що перевищує 4% СаСО3, а також на середніх суглинках, ширина смуг не повинна бути більшою ніж 75 м. На ґрунтах легкого гра-нулометричного складу смуги створюють шириною до 50 м. На схилах ширину смуг установлюють за нормативами, рекомендованими для захисту ґрунтів від водної ерозії.

Посівні смуги зумовлюються виробничими ділянками. Довжина їх відповідає до-вжині гонів робочих проходів, які визначають ефективність використання машин і знарядь. Оптимальну їх довжину наведено в табл. 41.

При смуговому розміщенні культур внаслідок переміщення орного шару під впливом полицевого обробітку, скочування грудок землі та зсуву ґрунту машина-ми і знаряддями внизу схилу акумулюються продукти змиву. На цих продуктах під густопокривними культурами протягом 3-4 років формуються терасовані уступи-агротераси. Висота їх на схилі крутістю 5-7° може досягати 0,7-1,2 м і більше.

У зв’язку з цим спостерігається деяке зменшення площі, а також ширини розорю-ваних смуг. На схилах крутістю 3-5° ці величини становлять 1,5-2 м.

Швидкість агротерасування відбувається в 10-15 разів повільніше, якщо тех-нології вирощування культур у смугах ґрунтуються на безполицевому обробітку, здійснюються гусеничними тракторами і широкозахватними агрегатами. На схилах з улоговинами глибиною 20-60 см і шириною 0,5-10 м у цьому разі особливо ефек-тивне мульчування шляхом насічування післяжнивних решток кукурудзи на улого-вини стоку шаром 15-20 см.

5. Захист ґрунтів від ерозії і дефляції

Таблиця 40

Ширина посівних смуг залежно від крутості схилу, виду агрофону і ґрунтів, м (І. А. Пабат)

 

Крутість

схилу,

град     При чергуванні

 

            Багаторічних трав з  Озимих і ярих зернових звичайної рядкової сівби з

 

            чистим паром           просапними  ярими колосовими   озимими зерновими чистим паром            просапними

Супіщані ґрунти

1          75,6     75,6     75,6     151,2   67,2     75,6

2          75,6     75,6     75,6     151,2   67,2     75,6

3          58,8     75,6     72,0     151,2   50,2     67,2

4          42,0     50,4     72,0     122,6   33,6     50,4

5          25,2     42,0     57,6     93,6     —        33,6

6          —        33,6     43,3     72,0     —        25,2

7          —        —        36,0     57,6     —        —

Суглинкові ґрунти

1          75,6     75,6     75,6     151,2   75,6     75,6

2          75,6     75,6     75,6     151,2   75,6     75,6

3          67,2     75,6     75,6     151,2   75,6     75,6

4          50,4     67,2     72,0     151,2   42,0     58,8

5          33,6     50,4     72,0     115,2   33,6     42,0

6          —        33,6     50,4     86,4     —        33,6

7          —        —        43,2     72,0     —        —

Таблиця 41

Оптимальна довжина смуг і сільськогосподарських культур (К. Л. Холуп’як, Є. М. Смирнова)

 

Ширина смуг, м        Довжина смуг, м       Ширина смуг, м        Довжина смуг, м

21,0     300-500          36,0     750-1000

21,6     500      42,0-93,6        1000

25,2-33,6        750      115,2-151,2    1500