Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.3. Технологічні (фізико-механічні) властивості ґрунту : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

4.1.3. Технологічні (фізико-механічні) властивості ґрунту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Технологічні властивості ґрунту істотно впливають на якісь його обробітку, оскільки вони визначають ступінь перевертання, кришіння, розпушування, пере-мішування та ущільнення ґрунту. До технологічних властивостей ґрунту належать зв’язність, пластичність, липкість і фізична спілість.

Зв’язність ґрунту — це здатність його протистояти дії механічного обробітку, тоб-то розриваючому зусиллю, роздавлюванню і роз’єднанню. Зв’язність ґрунту залежить від гранулометричного складу, вологості і солонцюватості. Найбільшу зв’язність ма-ють важкі ґрунти і солонцюваті за найменшої вологості. Вони погано кришаться, але при зволоженні до оптимальної величини кришіння зростає. Подальше зволоження таких ґрунтів призводить до збільшення пластичності та липкості, внаслідок чого ґрунт погано кришиться і прилипає до знарядь. Найменшу зв’язність мають піщані ґрунти.

Пластичність — здатність ґрунту в зволоженому стані змінювати і зберігати на-буту при обробітку знаряддями форму без розпадання на дрібні грудочки. Пластич-ність характерна часткам ґрунту діаметром менше ніж 0,002 мм, тому вона властива лише глинистим та суглинковим ґрунтам і частково супіщаним. Вона зовсім відсутня на піщаних ґрунтах.

Прилипання — це здатність ґрунту у вологому стані прилипати до робочих органів ґрунтооброблювальних знарядь. Воно виявляється тоді, коли зчеплення між ґрунто-вими частками менше, ніж між ґрунтом і робочими органами знарядь. Прилипання залежить від гранулометричного та хімічного складу, структурного стану і вологості ґрунту. Глинисті та безструктурні ґрунти сильніше прилипають, ніж структурні або легкі за гранулометричним складом. З підвищенням вологості до певної межі при-липання збільшується, потім зменшується, оскільки порушується зчеплення між частками ґрунту. В структурних чорноземах, наприклад, прилипання починає прояв-лятися в межах 60–80% ПВ. Безструктурні ґрунти починають прилипати при більш низькій вологості (40–50% ПВ).

Прилипання вимірюється зусиллям (г), необхідним для вертикального відриву від ґрунту або горизонтального зсуву (з полиці) ґрунту, що прилип. При обробітку ґрунту прилипання відіграє негативну роль, спричинюючи залипання робочих орга-нів, збільшуючи тяговий опір і знижуючи якість технологічних операцій. При обро-бітку сухих і перезволожених ґрунтів важкого гранулометричного складу (глинистих і суглинкових) руйнується їхня структура. Тому дуже важливо дотримуватися опти-мального строку обробітку, бо ці ґрунти можна обробляти при вузькому інтервалі оптимальної вологості, при більш низьких показниках зв’язності й пластичності.

Зовсім інші властивості мають ґрунти легкого гранулометричного складу (піщані й супіщані). В сухому стані у них відсутня зв’язність. Зволоження їх призводять до деякого зростання зв’язності за рахунок водних плівок на поверхні часток, але при подальшому збільшенні вологості зв’язність зменшується. У легких ґрунтах пластич-ність майже відсутня, тому їх можна обробляти у більш широкому діапазоні вологості.

Фізична стиглість — це певний інтервал вологості ґрунту, за якого він при обро-бітку без великих зусиль добре кришиться і не прилипає до ґрунтооброблювальних знарядь. Обробіток стиглого ґрунту дає змогу одержувати найкращу якість обробіт-ку при найменших тягових зусиллях.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Встановлено, що агротехнічно допустимий інтервал вологості фізично стиглих чорноземів становить 15–24% маси абсолютно сухого ґрунту, середньосуглинково-го дерново-підзолистого ґрунту — 12–21%, сірого лісового — 15–23 і каштанового — 13–23%, а високоякісного обробітку цих ґрунтів при найменших тягових зусиллях досягають відповідно при 15–18,15–18, 17–18 і 14–16%.

При оранці нестиглого перезволоженого важкого ґрунту досягти доброго кри-шіння неможливо — скиба замазується і швидко висихає. Підготовка такого ґрунту до сівби потребує багаторазових обробітків, щоб розпушити верхній шар. Ґрунт при цьому розпилюється, а в разі випадання дощів утворюється ґрунтова кірка. Такий ґрунт за недостатнього зволоження також не можна якісно обробити, оскільки при оранці на поверхню виносяться великі брили, які необхідно розкришити наступними багаторазовими обробітками. У цих випадках ґрунт також розпилюється, а при ви-паданні дощів утворюється ґрунтова кірка.

Зменшення вологості нижче від оптимальної призводить до погіршення кришін-ня і збільшення виходу крупної фракції ґрунту.

Добре оструктурені ґрунти з високим вмістом гумусу і кальцію у ґрунтовому вбирному комплексі мають ширший інтервал оптимальної вологості для якісного обробітку. Це має велике практичне значення, оскільки різні ґрунти поспівають нео-днаково. Так, навесні піщані й супіщані ґрунти поспівають на 5–7 днів раніше, ніж суглинкові, і на 7–10 днів раніше, ніж глинисті.

У глинистих ґрунтів фізична стиглість знаходиться в досить вузькому

інтервалі вологості (50–65% ПВ). У більш легких ґрунтах (суглинкових і супі-щаних) цей інтервал значно ширший — 40–70% ПВ. Сірі лісові й дерново-підзолисті ґрунти, на відміну від чорноземів, мають більш вузький інтервал оптимальної воло-гості для обробітку внаслідок невисокого вмісту гумусу і незадовільного структур-ного стану. Тому весняний обробіток таких ґрунтів необхідно проводити в досить стислі строки, бо запізнення з ним призводить до різкого погіршення технологічних властивостей ґрунту.

Від вологості ґрунту залежать строки його обробітку, вибір знарядь і швидкість їх руху. Так, для фрези і пружинного культиватора інтервал фізичної стиглості шир-ший, ніж, наприклад, для дискових знарядь і культиваторів, обладнаних стрілчас-тими лапами. Із збільшенням швидкості руху ґрунтообробного агрегату інтервал оптимальної вологості зростає. Отже, чим вища швидкість обробітку ґрунту, тим при більшій вологості можна його обробляти, в зв’язку з чим раніше розпочинати польові роботи весною і після випадання опадів у літньо-осінній період. Це дозволяє краще витримувати оптимальні строки, підвищити продуктивність праці та зменшити по-требу в машинах і знаряддях.

Слід зазначити, що від вологості ґрунту, за якою проводять обробіток, залежить і структурний його стан. Коли обробляють стиглий ґрунт, то в ньому буде найбільше агрономічно цінних агрегатів діаметром від 0,5 до 10 мм і найменше пилу та брил.

У виробничій діяльності необхідно враховувати, що стиглість ґрунту на кожному полі настає неодночасно, тому розпушення поверхні ґрунту проводять спочатку ви-бірково в міру підсихання окремих ділянок. Крім того, необхідно пам’ятати, що ґрунт на південному схилі поспіває на декілька днів раніше, ніж на західному, а тим більше на північному.

4. Механічний обробіток ґрунту