Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 4.1. Наукові основи механічного обробітку ґрунту 4.1.1. Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 4.1. Наукові основи механічного обробітку ґрунту 4.1.1. Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Раціональна система обробітку ґрунту завжди була і буде основною ланкою тех-нології вирощування будь-якої сільськогосподарської культури, тому ще з часів роз-витку римської імперії (Катон — II ст. до н.е., Колумелла — I ст. н.е.) цьому агротех-нічному заходу приділялась велика увага.

Механічний обробіток ґрунту — це дія на нього робочими органами ґрунтообро-блювальних машин і знарядь на відповідну глибину з метою оптимізації ґрунтових умов життя рослин, підвищення родючості ґрунту та захисту його від водної і вітро-вої ерозії.

Обробітком досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його кришінню на ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їх взаємного розміщення з ураху-ванням гранулометричного складу.

Під впливом раціональної системи обробітку цілеспрямовано змінюється співвід-ношення об’ємів твердої, рідкої й газоподібної фаз у ґрунті. Внаслідок цього зміню-ються фізико-хімічні властивості ґрунту, а разом з цим водно-повітряний, тепловий і поживний режими, біологічні процеси, знищуються бур’яни, створюються належні умови для більш повної реалізації генетичного потенціалу вирощуваних сортів та гі-бридів культурних рослин.

За допомогою обробітку забезпечується прискорення або сповільнення процесів синтезу чи розкладання органічної речовини ґрунту, а також регулювання водного і повітряного режимів орного шару. Обробіток може, з одного боку, сприяти нагрома-дженню вологи в ґрунті й скороченню її непродуктивних втрат та створювати умови для більш продуктивного використання вологи рослинами, а з другого — при надмір-ному зволоженні знижувати її кількість в орному шарі. Усунення надлишку вологи призводить до збільшення загальної аерації і створення оптимального співвідношен-ня води та повітря в ґрунті.

Механічний обробіток ґрунту поряд із сівозмінами і добривами — важлива ланка сучасних систем землеробства.

На відміну, наприклад, від удобрення чи зрошення полів, обробіток сам по собі не добавляє ґрунту якої-небудь речовини або енергії, але, змінюючи фізико-хімічні і біологічні властивості його, тим самим сприяє максимальній агротехнічній і еко-номічній ефективності чергування культур, застосовуваних добрив, пестицидів, ме-ліорації полів, запобігає появі шкідників і збудників хвороб сільськогосподарських культур.

Обробіток у поєднанні із системою удобрення в сівозмінах забезпечує найбільш раціональне використання ґрунтів та відтворення їхньої родючості. Але він ефектив-ний лише тоді, коли його проводять з урахуванням ґрунтових властивостей, кліма-тичних і погодних умов, біологічних особливостей вирощуваних сортів і гібридів, характеру та ступеня засміченості полів, наявності шкідників та збудників хвороб.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Ефективний вплив обробітку на ґрунт посилюється тоді, коли глибина, способи і заходи його здійснюються в науково обґрунтованій послідовності та тісній взаємо-дії з усіма ланками системи землеробства. При цьому слід враховувати, що надмірно інтенсивний обробіток може призвести до руйнування ґрунту і зниження родючості його. Систему обробітку ґрунту необхідно періодично уточнювати. Вона обов’язково повинна бути адекватною сучасному стану землеробства в нашій країні і реальним економічним можливостям конкретного господарства.

Для забезпечення оптимальних ґрунтових умов і одержання сталих високих вро-жаїв обробіток повинен вирішувати такі завдання:

—        надання оброблюваному шару ґрунту дрібногрудочкуватого стану із сприят-ливою будовою, щоб забезпечити добрі водно-повітряний, тепловий і пожив-ний режими;

—        посилення кругообігу поживних речовин шляхом активізації корисних мікро-біологічних процесів у ґрунті, а також залучення елементів живлення із більш глибоких підорних шарів ґрунту в зону орного шару;

—        запобігання ерозійним процесам і пов’язаним з цим втратам ґрунту, поживних речовин і вологи;

—        знищення бур’янів, збудників хвороб і шкідників;

—        загортання на необхідну глибину добрив і рослинних решток або навпаки — залишення стерні на поверхні ґрунту;

—        позбавлення життєздатності багаторічної рослинності при обробітку цілинних і перелогових земель, а також полів, зайнятих сіяними багаторічними травами;

—        надання необхідних властивостей і стану верхньому шару ґрунту для загор-тання насіння на задану глибину;

—        створення умов для пониження сольових горизонтів і запобігання підвищен-ню рівня підґрунтових вод.