Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.6. Лучні сівозміни : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

3.3.6. Лучні сівозміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Лучні сівозміни доцільно впроваджувати насамперед на великих масивах неза-болочених низинних і заплавних лук з нетривалим затопленням та досить родючи-ми мінеральними і торфовими ґрунтами. Розмір і форма полів мають забезпечувати застосування комплексної механізації операцій по вирощуванню сільськогосподар-ських культур. Тривалість лучного і польового періодів у сівозміні та набір культур у кожному конкретному випадку залежать від природних умов лучних угідь, відстані до тваринницьких ферм, потреби в продукції (табл. 27).

Таблиця 27

Орієнтовні схеми сівозмін для різних типів лук і зон

 

Тип лук Схема сівозміни

Полісся і Лісостеп

Низинні й короткочаснозаливні лу-ки з дерновими та лучними супіща-ними та суглинковими ґрунтами            1 — картопля, льон або просо; 2 — буряки і морква; 3 — капуста; 4 — овес, вико-вівсяна сумішка з підсівом ба-гаторічних трав або рання картопля з літньою сівбою трав; 5, 6, 7, 8 — багаторічні трави

Осушені болота із слаборозкладе-ним торфом     1 — вико-овес або картопля; 2 — кормові й столові ко-ренеплоди, морква; 3 — кукурудза; 4 — вико-вівсяна сумішка з літньою сівбою трав; 5, 6, 7, 8, 9, 10 — багато-річні трави

Староосушені болота із середньо- та інтенсивно розкладеним торфом            1 — овес або картопля; 2 — кукурудза на силос; 3 — під-сів трав під райграс однорічний або сівба їх влітку після збирання вико-вівсяної сумішки на сіно чи силос; 4, 5, 6, 7, 8, 9 — багаторічні трави

Лісостеп

Низинні й заплавні засолені луки   1 — буркун білий; 2 — сорго, суданська трава, просо; 3 — буряки кормові й цукрові; 5, 6, 7, 8 –багаторічні трави

Кормові угіддя на схилах крутістю 10–12° і невеликою збірною пло-щею (через смужний спосіб виро-щування)        1 — озимі на зерно або озимі на зелений корм з після-укісною сівбою кукурудзи; 2 — вико-вівсяна сумішка з підсівом багаторічних трав; 3, 4, 5, 6 — багаторічні тра-ви

Степ

 

Низинні добре зволожені луки       1 — озима пшениця на зерно; 2 — озиме жито і після-жнивна кукурудза на зелений корм; 3 — баштанні кор-мові культури; 4 — кукурудза; 5 — суданська трава, сор-го; 6 — однорічні трави з підсівом багаторічних трав; 7, 8, 9 — багаторічні трави

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Продовження табл. 27

Карпати

Гірські луки гірсько-лісового поясу з крутістю схилів до 10-14°

1 — картопля; 2 — кукурудза і кормові боби на силос; 3 — кормовий люпин або овес з підсівом багаторічних трав; 4, 5, 6, 7 — багаторічні трави

Для доброго розвитку лучних трав, вирощуваних у лучних сівозмінах чи поза ними після однорічних культур, під останні, особливо під просапні, потрібно вносити достатню кількість добрив, насамперед органічних (на мінеральних ґрунтах), пожив-ні речовини яких трави використовуватимуть у післядії.