Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Розглядаючи третій, сучасний, етап застосування хімічних речовин, виділяють у ньому «покоління» гербіцидів, які синтезували вчені і виробляє промисловість. До гербіцидів першого «покоління» відносять похідні феноксикарбонових кислот (гру-па 2,4-Д), нітрофеноли (ДНОК, нітрофен), похідні аліфатичних карбонових кислот (трихлорацетат натрію, далапон), дихлоральсечовина та деякі інші. Вони характери-зуються досить високими нормами внесення, високою токсичністю тощо. Деякі з них уже заборонено застосовувати, інші скоро будуть замінені новими. Деякі з цих пре-паратів застосовують і до цього часу. Оскільки вони мають ряд істотних недоліків, то поступово замінюються іншими.

Препарати похідні триазину (симазин, примекстра, гезагард), фенілсечовини (дикопур, діурон, дозанекс, метурин), карбамінової та тіокарбамінової кислоти (еп-там, ерадикан, бетанал), аміди карбонових кислот (ацетал, нітоніт, дуал, пропанід) належать до другого «покоління». Деякі з них також високотоксичні, довго зберіга-ються в навколишньому середовищі і мають інші негативні ознаки.

Третім «поколінням» називають такі гербіциди, як лонтрел, тордон, фюзилад, тарга, набу, кусагард. Вони є високовибірковими, малонебезпечними для теплокров-них тварин і людини, не накопичуються в об’єктах зовнішнього середовища.

До четвертого «покоління» відносять препарати похідні сульфонілсечовини: глін, гранстар, хармоній, тітус, карібу. Ці гербіциди, синтезовані в кінці 70-х — на початку 90-х років, дуже фітотоксичні при невисоких нормах внесення (7–40 г/га), характе-ризуються високою вибірковістю щодо культурних рослин та широким спектром дії проти бур’янів.

Поділ гербіцидів на «покоління» дещо умовне. Деякі автори останню групу — по-хідні сульфонілсечовини — відносять до п’ятого «покоління». Цей поділ певною мі-рою віддзеркалює процес добору нових гербіцидів, цілеспрямований синтез нових препаратів. Їх знаходять у різних класах та групах хімічних сполук.

У зв’язку з тим, що препарати окремих класів мають подібні хімічні, фізико-хімічні, фітотоксичні, токсичні та біологічні властивості, описуючи їх, будемо дотри-муватися, де це можливо, класифікації за належністю до того чи іншого класу хіміч-них сполук (табл. 12).

Таблиця 12

Застосування найбільш поширених гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур

 

Назва препарату       Норма витрати

препарату, г, кг,

л/га      Проти яких бур’янів Спосіб та час оброблення

Зернові колосові

 

Амінна сіль 2,4-Д      1,2-1,3            Однорічні та деякі бага-       Обприскування посівів від

                        торічні дводольні бур’я-       фази кущіння до виходу в

                        ни       трубку культури

Дикамерон     0,12-0,19        Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни         -//-

2. Бур’яни та заходи захисту сільськогосподарських культур від них

Продовження табл. 12

Діален Супер 464 SL            0,5-0,7            -//-       -//-

Лонтрел 300  0,16-0,66        Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, та ба-гаторічні коренепарост-кові бур’яни          -//-

Монітор 750  0,013–0,026 +

ПАР Генамін

0,4–0,6            Однорічні та багаторіч-ні злакові та дводольні бур’яни  -//-

Пума Супер   1,0       Однорічні злакові бур’я-ни (вівсюг, мітлиця, плос-куха, мишій)           Обприскування вегетую-чих бур’янів, починаючи з фази 2-го листка до кінця кущіння (незалежно від фази розвитку культури)

Ультра 720     0,7-1,2            Однорічні та деякі бага- Обприскування від фази торічні дводольні бур’я- кущіння до виходу в труб-ни ку культури

Кукурудза

 

Амінна сіль 2,4-Д      1,5       Однорічні та деякі бага-торічні дводольні бур’я-ни         Обприскування у фазі 3–5 листків у культури

Аценіт А 880 2,0-3,5            Однорічні злакові та дво-дольні бур’яни   Обприскування ґрунту піс-ля сівби, але до появи схо-дів культури

Базис 75         0,02-0,025      Однорічні та багаторіч-ні злакові та дводольні бур’яни  Обприскування у фазі 2–5 листків у культури

Діамін Люкс   0,6-0,9            Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни         Обприскування посівів у фазі 3–5 листків у культу-ри

Дуал Голд 960 EC     1,2-1,3            Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни      Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

Екстрем          1,5-3,0            Однорічні злакові та дво-дольні бур’яни   Обприскування ґрунту до висівання, під час висіван-ня, після висівання, але до появи сходів культури

Примекстра Голд 720 SC     2,5-3,5            -//-       -//-

Тітус 25          0,04 — 0,05 + ПАР Тренд 90           Однорічні та багаторіч-ні злакові та дводольні бур’яни            Обприскування посівів у фазі 1–7 листків у культу-ри

Харнес           1,5-3,0            Однорічні злакові та дво-дольні бур’яни   Обприскування ґрунту до висівання, під час висіван-ня, після висівання, але до появи сходів культури

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Продовження табл. 12

Зернобобові культури

Гербітокс        0,5 (на посівах гороху)         Однорічні дводольні бур’яни          Обприскування у фазі 3–5 листків культури

Дуал Голд      1,2–1,6 (на посі-вах гороху і сої)     Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни            Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культур

Пантера          1,0–2,0 (на по-сівах сої)       Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування у фазі 2–4 листків у однорічних бур’янів або за висоти ба-гаторічних 10–15 см (не-залежно від фази розвитку культури)

Півот   0,5–1,0 (на по-сівах гороху та сої)   Злакові та однорічні дво-дольні бур’яни   Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або після сходів у фазі 2–3 справжніх листків у гороху або 3–6 у сої

Селект 120     1,0–1,8 (на посі-вах гороху і сої)     Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування посівів за висоти однорічних бур’я-нів 3–5 см або 15–20 см ба-гаторічних (незалежно від фази розвитку культури)

Тарга Супер   1,0–3,0 (на по-сівах сої)       Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   –//–

Фюзилад Форте 150 EC       1,0–2,0 (на посі-вах гороху і сої)     –//–      –//–

Цукрові буряки

Бетанал Експерт       1,0       Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур’яни  Обприскування бур’янів у фазі сім’ядолей, наступні обприскування з інтерва-лом 5–10 днів

Бурефен Супер          1,25-3,0          Однорічні дводольні бур’яни          Перше обприскування у фазі сім’ядолей у культури, наступні обприскування через 7–10 днів до фази 2-х справжніх листків у куль-тури

Голд    2,5-5,0            Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни       Обприскування посівів, по-чинаючи з фази сім’ядолей культури, наступні через 5–7 днів до фази 2-х справ-жніх листків у культури

2. Бур’яни та заходи захисту сільськогосподарських культур від них

Продовження табл. 12

Дуал Голд 960 EC     1,2-1,6            Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни      Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

Лонтрел Голд            0,12-0,2          Однорічні дводольні та багаторічні коренепа-росткові бур’яни            Обприскування у фазі 1–3 пар справжніх листків у культури

Рубікон           1,5-1,8            Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни      Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культур

Тарга Супер   1,0-3,0            Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування вегетуючої культури у фазі 2–4 лист-ків у бур’янів або за висо-ти багаторічних бур’янів 10–15 см

Фронтьєр 900            1,0-1,4            Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни      Обприскування після висі-вання, але до появи сходів культури

Центуріон      0,2 — 0,8 + ПАР Аміго, 0,6 — 1,2  Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування у фазі 2–6 листків у бур’янів, або за висоти багаторічних бур’янів 10–20 см

Соняшник

Гезагард 500 FW       2,0-4,0            Однорічні дводольні та злакові бур’яни    Обприскування ґрунту до висівання, під час висі-вання або до появи сходів культури

Зелек Супер   0,4-1,0            Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування у фазі 2–6 листків у бур’янів

Стилет           0,4-1,8            -//-       Обприскування у фазі 2–6 листків у бур’янів або за висоти багаторічних бур’янів 10–20 см

Фюзілад Форте 150 ЕС        0,5-2,0            -//-       Обприскування у фазі 2–4 листків у бур’янів або за висоти багаторічних бур’янів 10–15 см

Харнес           1,5-3,0            Однорічні злакові та дво-дольні бур’яни   Обприскування ґрунту до висівання, під час висіван-ня, після висівання але до появи сходів культури

Ріпак

 

Гліфоган 480  2,0-5,0            Однорічні та багаторічні бур’яни    Обприскування вегетую-чих бур’янів восени після збирання попередника

Дуал Голд 960 ЕС     1,6       Однорічні злакові та дея-кі дводольні бур’яни      Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Продовження табл. 12

Лонтрел 300  0,3-0,5            Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни         Обприскування посівів у фазі 6–8 листків у одно-дольних бур’янів, у фазі розетки-початку форму-вання генеративного паго-ну 2–8 см (проти осотів)

Селект 120     0,4-1,8            Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування за висоти бур’янів 3–5 см або за висо-ти багаторічних 15–20 см (незалежно від фази розви-тку культури)

Картопля

Гезагард 500 FW       3,0-4,0            Однорічні дводольні та злакові бур’яни    Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Тарга Супер   2,0-4,0            Однорічні та багаторічні злакові бур’яни, зокрема пирій повзучий            Обприскування вегетуючої культури у фазі 2–4 лист-ків у однорічних бур’янів та за висоти багаторічних 10–15 см

Тітус 25          0,05 + ПАР Тренд 90            Однорічні та багаторіч-ні злакові та дводольні бур’яни            Обприскування за висоти культури 10 –25 см, друге через 8–10 днів

Фюзилад Форте 150 ЕС       0,5-2,0            Однорічні та багаторічні злакові бур’яни   Обприскування по вегету-ючій культурі у фазі 2–4 листків у бур’янів, або за ви-соти багаторічних 10–15 см