Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик

ЗЕМЛЕРОБСТВО

ПІДРУЧНИК

Друге видання, перероблене та доповнене

За редакцією

академіка АН ВО України,

заслуженого працівника народної освіти України,

доктора сільськогосподарських наук, професора В. П. Гудзя

Затверджено

Міністерством аграрної політики України

як підручник для студентів та викладачів

вищих навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації

Київ

«Центр учбової літератури»

2УДК 631.5(075.8) ББК 41.4я73 З-52

Гриф надано Міністерством аграрної політики України (Лист № 18-128-13/1366 від 20.11.2007 р.)

Рецензенти:

Бомба М. Я. — доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства Львівського дер-жавного аграрного університету; Іващенко О. О. — член-кореспондент УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступ-ник директора з науки Інституту цукрових буряків УААН; Жеребко В. М. — академік АН ВО, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресур-сів і природокористування України.

Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьонний Ю. В., Танчик С. П.

З-52 Землеробство: Підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. / За ред. В. П. Гудзя. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 464 с.

ISBN 978-611-01-0064-9

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умо-ви життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості ґрунту; бур’яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання; обробіток ґрунту і захист його від ерозії; сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.

Для викладачів і студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів. Може бути корисним для керівників і спеціалістів аграрного виробництва.

УДК 631.5(075.8) ББК 41.4я73

ISBN 978-611-01-0064-9     © Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьон-

ний Ю. В., Танчик С. П., 2010 © Центр учбової літератури, 2110-річниці флагману вітчизняної сільськогосподарської освіти Національному університету біоресурсів і природо-користування України

Автори