Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Методи визначення забур’яненості ґрунту, органічних добрив та посівів 2.5.1. Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості ґрунту насінням бур’янів) : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

2.5. Методи визначення забур’яненості ґрунту, органічних добрив та посівів 2.5.1. Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості ґрунту насінням бур’янів)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Потенційною засміченістю полів називають кількість насіння бур’янів або їх ве-гетативних зачатків на одиницю площі, що міститься в певному шарі ґрунту. Оди-ницями виміру цього показника є шт./м2, або млн шт./га. Існує кілька способів ви-значення потенційної засміченості полів: механічний, біологічний та розрахунковий. Визначаючи потенційну засміченість полів, важливо виділяти загальну кількість фі-зично нормального насіння та її складових частин: схожої частини і насіння, що пере-буває в спокої.

Для визначення потенційної засміченості поля механічним способом восени піс-ля основного обробітку ґрунту або навесні беруть зразок ґрунту масою 1 кг, який скла дають з окремих проб, відібраних з певної глибини рівномірно по двох діагона-лях поля. При площі поля понад 100 га відбирають 80 рівновеликих проб, при розмірі поля 50-100 га — 60, а на площі до 50 га — 30 проб. Відбір проводять із шарів товщи-ною 10 см, тобто в орному шарі виділяють три частини: 0-10 см, 10-20 см і 20-30 см. Ці частини ділять навпіл — на дві наважки по 500 г, відділяючи насіння з кожної на сита з отворами 0,25 мм у воді. Підрахунок фізично нормального (виповненого) на-сіння роблять на білому папері, надавлюючи на нього злегка шпателем, не враховую-чи при цьому порожні оболонки.

Потім по 50-100 виділених з ґрунту нормальних насінин у 4-х повторностях висі-вають у чашки Петрі на ложе з трьох шарів фільтрувального паперу, змоченого 10 мл води, і вміщують у термостат для пророщування при температурі +20 - +25°С про-тягом 30 днів.

Облік пророщених насінин проводять через 3-5 днів наростаючим підсумком. Щоб уникнути алелопатичних взаємовпливів насіння різних видів, висіяних в одну чашку Петрі, а також ураження насіння хворобами кожні 5 днів у чашках замінюють паперове ложе. Для пророщування насіння зручно використовувати апарат Якобсе-на. Після закінчення пророщування в чашки наливають 10 мл 0,5% розчину хлорфе-нілтетразолію хлористого і через 24 год експозиції в темному термостаті при темпе-ратурі +20°С визначають при 10-кратному збільшенні після роздавлювання насінних оболонок кількість мертвих насінин з коричневим вмістом, а також насіння, що пе-ребуває в ендогенному спокої (тканини забарвлюються в червоний колір), і тверде насіння в екзогенному спокої з білим кольором тканин.

Щоб розрахувати кількість насіння бур’янів на 1 га, результати обліку пророщу-вання насіння з двох наважок порівнюють між собою. Якщо розходження не пере-вищує + 5%, дані двох наважок складають, а одержана сума й буде кількістю схожих насінин у мільйонах штук на 1 га в шарі 0-10 см.

2. Бур’яни та заходи захисту сільськогосподарських культур від них

Визначаючи біологічним способом потенційну засміченість полів, зразки ґрунту певної маси сіють шаром 2-3 см у чашки Петрі й пророщують при температурі +20 -+22°С. Сходи підраховують протягом 30-днів днів. Потім кількість сходів виражають у млн шт./га в певному шарі ґрунту, що й буде величиною його потенційної засмі-ченості схожим насінням бур’янів. При цьому загальна кількість насіння бур’янів у ґрунті залишається невідомою.

Оцінку потенційної забур’яненості ріллі проводять за шкалою (табл. 5).

Таблиця 5

Шкала оцінювання величини потенційної забур’яненості ріллі, млн шт./га в орному шарі

Інтервали значень

 

Бали    Ступінь забур’яненості        Загальна кількість

фізично нормального

насіння           Схоже насіння           Кількість бруньок на органах вегетативно-го розмноження

1          Низький         10        2          0,1

2          Середній        10-50  2-10    0,1-0,5

3          Високий         > 50     > 10     > 0,5