Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Біологічні особливості бур’янів : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

2.3. Біологічні особливості бур’янів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Однією з найхарактерніших біологічних особливостей багатьох бур’янів є їх над-звичайно велика плодючість та здатність до посиленого вегетативного розмноження. Вони дають дуже багато насіння, яке, потрапляючи в ґрунт, створює разом з вегета-тивними органами розмноження потенційну засміченість ґрунту. Вона обчислюєть-ся сотнями мільйонів і навіть мільярдів насіння та величезною масою вегетативних органів розмноження бур’янів (кореневищ, кореневих паростків, цибулин тощо) на кожному гектарі поля. Середня плодючість найбільш поширених бур’янів (кіль-кість насінин на одній рослині) характеризується такими показниками: кукіль зви-чайний — 1500; паслін колючий — 5000; мишій сизий — 6000; волошка синя — 7500; гречка березкоподібна — 11000; гірчиця польова — 15 000; осот рожевий — 35 000; триреберник непахучий — 54 000; грицики звичайні — 75 000; лобода біла — 100 000; вовчок соняшниковий — 105 000; вовчок гіллястий 140 000; блекота чорна — 450 000; щириця звичайна — 500 000; кудрявець Софії — 780 000; щириця зігнута — 1 000 000.

Кількість вегетативних органів розмноження (бруньок) на 1 м2 орного шару ґрун-ту така: осот рожевий — 550; осот польовий — 16 700; пирій повзучий — 26 000.

Велика плодючість бур’янів доповнюється високою пристосованістю до поши-рення насіння на значні відстані від материнської рослини. Коробочки кукілю, бле-коти, фіалки польової при достиганні розтріскуються і насіння висипається на певну відстань від материнської рослини. У вівсюга звичайного остюки від зміни вологості скручуються, внаслідок чого зернівки переміщуються на поверхні ґрунту, заглиблю-ючись у нього. Кульбаба, осоти та інші бур’яни мають насіння з летючками, які спри-яють рознесенню його вітром, іноді вітер переносить цілі рослини, а разом з ними і достигле насіння (перекотиполе). Лопухи, череда мають на насінні гачки, за допо-могою яких прикріплюються до тварин, людей тощо. Насіння бур’янів переносять також і птахи (паслін чорний, омела).

В умовах зрошуваного землеробства, а також під час дощів багато насіння бур’янів та їх плодів розноситься водою. Дуже часто причиною засмічення ґрунту є викорис-тання свіжого гною, бо насіння багатьох бур’янів (щириця, лобода, щавель горобиний тощо) не втрачає схожості навіть після проходження через травний тракт тварин.

Однією з важливих біологічних особливостей бур’янів є тривалий неодночасний і розтягнутий період проростання насіння, тоді як період проростання насіння куль-турних рослин після сівби становить 5–15 днів. Так, насіння буркуну білого зберігає схожість протягом 75 років, талабану польового — 30, дурману і пасльону — 40, ми-шію сизого та плоскухи звичайної — 5–7 років.

Розтягнутість періоду схожості академік В. Р. Вільямс пояснює станом оболонки в різних груп насіння; неоднаковими строками, що потрібні для руйнування оболон-ки слизовим бородінням і у зв’язку з цим різною здатністю пропускати насіннєвою оболонкою воду і повітря, що необхідні для проростання насіння.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Крім властивостей насіннєвої оболонки, на проростання насіння бур’янів дуже впливає вологість і температура ґрунту. Насіння рослин різних біологічних груп про-ростає при неоднаковій температурі. Так, насіння зірочника проростає при 3°С і ниж-че, озимих — при 10-12°С, коренепаросткових — при 25-30°С.

Ступінь стиглості насіння також впливає на проростання. Недостигле насіння ві-всюга, гірчиці польової, грициків та інших бур’янів сходить швидше, ніж достигле. Тому недостигле насіння бур’янів є також джерелом засміченості полів.

На проростання насіння бур’янів впливають світло і тепло. За даними О. І. Маль-цева, значна кількість насіння енергійніше проростає в темряві. Але насіння деяких рослин краще проростає при світлі (насіння метлюгу, коров’яку, амброзії полинолис-тої та ін.).

Насіння бур’янів проростає лише з певної глибини. Так, насіння вівсюга може проростати навіть при загортанні в ґрунт на 25-30 см, а насіння повитиці конюшин-ної не проростає вже з глибини не більше ніж 4 см, зернівка метлюга погано пророс-тає в шарі ґрунту 1-3 см. При збільшенні глибини залягання насіння сходи бур’янів з’являються пізніше. Так, сходи мишію сизого з глибини 1 см з’являються на 8-й, а з 12 см — на 17-й день. Цю біологічну особливість бур’янів враховують при визначенні глибини післяжнивного поверхневого та основного обробітку ґрунту.