Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.6. Розв’язування показникових рівнянь : Вища математика для економістів : Бібліотека для студентів

2.3.6. Розв’язування показникових рівнянь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 

Загрузка...

Показниковими рівняннями називають такі рівняння, які містять невідоме у показнику степеня.

Наприклад, 23х = 8.

При розв’язуванні показникових рівнянь використовують влас-тивості показникового виразу та спеціальні прийоми: зведення обох частин рівняння до однакової основи; винесення за дужки спільного множника, введення нового невідомого, ділення обох частин рівнян-ня на однаковий вираз, логарифмування обох частин.

■ Приклад 8. Знайти розв’язки рівнянь

b) 5x +3-5x 2 = 140' d) 2x~2 = 7x~2.

/ л \—1            x~\

a) ■sj3-3i+^x • —       =81;

с) з2x — 5-3x +6 = 0"

^> Розв’язання.

а) Зведемо обидві частини рівняння до однієї основи уx>0).

Частина 2. Початок алгебри

1 x 2+yJx+x     ,          

2+iWT~2(W7y' 4 1 x 2 + \Jx + x ,

 v ; =3 ^- +      j=         -.         ^^- = 4

=>

2 1 + Vx 2(l + Vxj x 2+Vx+x 3 2x-2-y[x -x 3

1 + Vx 2(l + Vx") 2     2(l + Vx") 2

=>

x - vx - 2 = 311 + vx J => x - Vx -2 -3-3vx = =>-4vx = 5-x=>4vx =x-5 (x>5)

Шсля піднесення y квадрат одержимо

16x = x2-10x + 25^x2-26x + 25 = 0^ х19=13±л/і69-25 = 13±>/Ї44=13±12;

x = 25 > 5, х^ = 1 < 5.

Тому лише xt є розв’язком рівняння.

b)         винесемо за дужки спільний множник (з меншим показником

степеня), тоді одержимо

5х-2(52 + 3) = 140=>5х-2 • 28 = 140=>5Х~2 =5^х-2 = 1^х = 3

- це і є розв’язком рівняння.

c)         цей приклад розв’яжемо шляхом введення нової змінної

у = 3х >0. Тоді рівняння набуває вигляду: г/2 — 5г/ + 6 = 0. Розв’язок цього квадратного рівняння відносно у буде:

■^1,2   \\ /        \І          /           ' -^І     -^2

5 /25 fi_5 /25 — 24 _ 5 1 2 vT~ ~2~І 4 ~2~2

Тепер треба повернутися до початкової змінної х:

з рівності 3х = 3 => Xj = 1; з рівності 3х = 2 => х2 = log3 2.

Знайдені х. і х„ будуть розв’язками рівняння с).

d) рівняння 2х'2 = Iх'2 поділимо на Iх'2, тоді одержимо

Барковський В.В., Барковська Н.В. «Вища математика для економістів»

x-2

x-2

if] -If) -If) -

Тому розв’язком рівняння d) буде 2.

x-2 = 0=>.r =