Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Вища математика для економістів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 

магниевый скраб beletage

В.В. БАРКОВСЬКИЙ, Н.В. БАРКОВСЬКА

ВИЩА

МАТЕМАТИКА

ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

5-те видання НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Видавництво

Центр учбової літератури

Київ – 2

УДК 51(075.8) ББК 22.1я73 Б 25

Рецензенти:

Геєць Валерій Михайлович — академік Національ ної академ ії наук України , д ок -тор економічних наук;

Валєєв Кім Галямович — професор, доктор фізико-математичних наук.

Барковський В.В., Барковська Н.В.

Б25 Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 448 с.

ISBN 978-966-364-991-7

Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо-мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою на-вчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різни-цевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Посібник містить достатню кількість задач економічного змісту, та таблиці, що вико-ристовуються для їх розв’язання.

Для студентів економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним виклада-чам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам, бізнесменам, соціологам, фахівцям менеджменту та обліку.

УДК 51(075.8) ББК 22.1я73

ISBN 978-966-364-991-7     © Барковський В.В., Барковська Н.В, 2010

© Центр учбової літератури, 2010