Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Означення та властивості визначеного інтеграла 11.1.1. Задачі, що привели до поняття визначеного інтеграла : Вища математика для економістів : Бібліотека для студентів

11.1. Означення та властивості визначеного інтеграла 11.1.1. Задачі, що привели до поняття визначеного інтеграла


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 

магниевый скраб beletage

Розглянемо дві задачі - геометричну та фізичну. 1. Обчислення площі криволінійної трапеції. Нехай на відрізку [а,Ь\ визначена неперервна функція y = f(x) і будемо поки що

вважати, що f(x)>0 для усіх хє [а,6].

Фігуру, обмежену кривою у = f(x), відрізком \а,Ь\ осі Ох, пря-мими х = а та х = Ь, називають криволінійною трапецією (див. мал. 1). В окремих випадках може f(a) = 0 або f(b) = 0 і тоді відповідна сторона трапеції стягується в точку.

Для обчислення площі S цієї криволінійної трапеції

поділимо відрізок \а,Ь\ до-

у = f(x)

<xk<

вільним чином на n частин точками

Cfr        ЛУ Г\ *^S ЛУ A *^S ЛУ О *^S

<-..<xn =b. Довжини цих частин

l\jCt, — A, t, A, t,_-\ y rC — -Lj Zjy... J il.

321

k-1 k

JV-1

Мал. 1.

X

Барковський В.В., Барковська Н.В. «Вища математика для економістів»

Перпендикуляри до осі Ох, проведені із точок ділення до пере-тину із кривою у = fix), розділяють усю площу трапеції на п вузь-ких криволінійних трапецій. Замінимо кожну із цих трапецій пря-мокутником з основою Axk та висотою /(£), де xk-\ — £k—xk-

Площа кожного такого прямокутника дорівнює f(£k)Axk. Сума площ усіх таких прямокутників буде дорівнювати

п

f(£i)Axi+f(£2)Ax2+... + f(£n)Axn=Yjf(£k)Axk .

Таким чином, площа S криволінійної трапеції наближено дорів-нює цій сумі, тобто

п

к=і

Ця формула буде тим точнішою, чим менша величина Axk.

Щоб одержати точну формулу для обчислення площі S криво-лінійної трапеції, треба в цій формулі перейти до границі, коли

Axk —> 0. Тоді

п

S~ lim 'y\f(£k)^xk-      (1)

max/tot—)0^~?

2. Обчислення шляху, який пройшла точка. Нехай по-трібно визначити шлях S, який пройшла матеріальна точка, що

рухається в одному напрямі із змінною швидкістю Vit) за час від t0 до Т.

Поділимо проміжок часу T-t0 на п частин: Att, At2,..., Atn. Позначимо через ^ довільний момент часу із проміжку Atk, а зна-чення швидкості у цій точці позначимо Vk = f (£,k), k = l,2,...,n. Частина 11. Визначені та невласні інтеграли

Точка, що рухається з постійною швидкістю Vk на проміжку часу Atk, проходить за цей час шлях Vk • Atk, а за час Т -10 вона пройде шлях

п          п

v£ti+v2M2+...+vnMn = YykMk = YJf{tMtk .

k=i k=i

Будемо вважати, що шлях S, пройдений точкою, наближено до-рівнює цій сумі. Коли Atk —> 0, тоді змінна швидкість на проміжку

Atk мало відрізняється від постійної Vk. Тому дійсне значення шля-

ху, пройденого точкою за час T-t0 буде дорівнювати границі цієї

суми при max Atk —> 0, тобто

п

S= lim 2_,f(^k)^k ■     (2)

До аналогічної суми зводиться задача про роботу змінної сили, що направлена по прямій лінії - траєкторії руху точки, до якої при-кладена ця сила та інші задачі.