Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Ядром цілісної структури особистості є:

а)         мотиваційна сфера;

б)         емоційна сфера;

в)         пізнавальна сфера.

2.         Головним завданням виховання є:

а)         передати наявний досвід дітям;

б)         формувати і розвивати особистість дитини ;

в)         підготовити дітей до нових, вищих рівнів суспільних

відносин.

3.         Першим ступенем самовиховання (за віковим кри-

терієм) є:

а)         фізичне і вольове самовиховання;

б)         моральне самовиховання;

в)         професійне самовиховання.

4.         Основною умовою цілеспрямованого впливу на осо-

бистість дитини є:

а)         правильне сприймання вихователем особистості дитини;

б)         спеціальна організація провідного виду діяльності;

в)         уміння враховувати основні потреби дитини.

5.         Групи, які несуть у собі найбільший виховний потенціал

для особистості, називаються:

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

а)         формальними;

б)         референтними;

в)         неформальними.