Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Структурні компоненти педагогічної діяльності (Н.В.Кузьміна): : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Структурні компоненти педагогічної діяльності (Н.В.Кузьміна):


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Гностичний – дослідницький, який передбачає постійне збільшення знань, умінь, навичок. Це здатність досліджу-вати процес і результат власної праці. Ця сторона діяль-ності вчителя найбільше цінується старшокласниками.

2.         Конструктивний – планування педагогічної діяльності та прогнозування результатів. Ця сторона діяльності вчите-ля найбільше цінується підлітками.

3.         Проектувальний – проектування віддалених, перспектив-них цілей навчання та виховання, а також стратегій та способів їх досягнення.

4.         Організаторський – організація учбово-виховного процесу.

5.         Комунікативний – встановлення взаємовідносин вчителя з іншими. Ця сторона діяльності вчителя найбільше цінується молодшими школярами.

Рівні результативності діяльності вчителя:

1)         репродуктивний рівень: учитель може і вміє розповісти іншим те, що знає сам;

2)         адаптивний рівень: учитель вміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії;

3)         локально-моделюючий рівень: учитель володіє стратегіями научіння знанням, умінням, наукам; вміє формулювати пе-дагогічну ціль, передбачати результат і створювати систему включення учня в учбово-пізнавальну діяльність;

4)         системно-моделюючий рівень: учитель володіє стра-тегіями формування потрібної системи знань, умінь і на-вичок учнів зі свого предмету в цілому;

5)         системно-моделюючий діяльність і поведінку рівень: учитель володіє стратегіями перетворення свого предме-ту в засіб формування особистості учнів, їх потреб у само-вихованні, самоосвіті та саморозвитку.

Індивідуальний стиль діяльності вчителя (А. К. Маркова)