Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Психологія виховання і самовиховання як цілеспрямованого процесу формування особистості : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

2.2. Психологія виховання і самовиховання як цілеспрямованого процесу формування особистості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

План

1.         Значення психологічних знань для побудови теорії виховання.

2.         Психологічні механізми формування особистості .

3.         Проблема управління вихованням.

4.         Характеристика чинників ефективності виховної роботи.

5.         Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.

6.         Психологія самовиховання та перевиховання.

Основні поняття Психічне зараження, наслідування, емпатія, ідентифікація, рефлексія, саморегуляція мотивації, внутрішній локус контролю, риси особистості, потреби, мотиви, самовиховання, самоакту-алізація, виховання, стійкість моральних якостей особистості, ви-хованість, критерії вихованості, перевиховання.

Рекомендована література.

1.         Божович Л.Й. Личность и её формирование в детском возрасте. – М., 1968. – С. 6-33.

2.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров-ского. – М., 1979. – С. 216-257.

3.         Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. – С. 81-301.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

4.         Ковальов А.Г. Самовоспитание школьников. – М., 1977. – 157 с.

5.         Кононенко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К.,1998. – 255 с.

6.         Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учите-ля. – М., 1991. – 287 с.

7.         Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М., 1984. – 138 с.

8.         Сергеев К.К. Психология рационального воспитания. – Хер-сон,1989. – 88 с.

9.         Смирнов М.И. Психологические проблемы личности школьни-ка и её формирование. – Киров, 1990. – 75 с.

 

10.       Столин В.В. Самосознание личности. – М., 1983. – 285 с.

11.       Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. – М., 1985. – С. 71-94.

1

Психологія виховання вивчає внутрішні психологічні ме-ханізми становлення і розвитку особистості загалом, окремих її властивостей, а також керування цим процесом.

Завдання педагогічної психології: з’ясувати розуміння внутрішньої психологічної сутності виховного процесу; обґрунту-вати його мету, засоби і результати, умови та механізми; досліди-ти роль вихователя у цьому процесі та закономірності самороз-витку.

На сучасному етапі розвитку психологічної науки виокрем-люємо проблеми, які потребують спеціального вивчення: вплив праці та інших об’єктивних чинників на становлення особистості; взаємозв’язок інтелектуальної сфери особистості та моральної; критерії вихованості, визначення вимог до особистості; уп-равління процесом формування особистості; ефективність того або іншого виховного впливу; формування єдиної теорії вихован-ня; створення умов для становлення різнобічно й гармонійно роз-винутої особистості, яка була б активною у суспільних та особис-тих справах; керівництво процесом цього становлення.