Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Передмова : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

Гуманізація сучасної школи вимагає підвищеної уваги до проблем вікової та педагогічної психології, оскільки знання вчи-телем основних закономірностей розвитку дитини у різні вікові періоди та особливостей комфортного включення школярів в на-вчання є необхідною передумовою конструктивної взаємодії вчи-теля і учня в навчально-виховному процесі. Психологічні дослідження сучасних проблем дитячої та вікової психології заго-стрюють увагу на феномені відчуження учнів від школи, їх неба-жанні вчитися, негативному ставленні до учбової діяльності. Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної шко-ли проблема озброєння майбутніх вчителів знаннями з вікової та педагогічної психології набуває особливої актуальності. Зна-чущість цієї проблеми підвищується, коли йдеться про формуван-ня нової творчої особистості двадцять першого століття, яка буде розбудовувати незалежну українську державу.

Структура змісту навчального посібника включає 7 тем з вікової та 3 теми з педагогічної психології. До кожної теми пода-ються основні поняття та список рекомендованої студентам літе-ратури.

Одним із завдань посібника було висвітлення різних підходів до проблем вікової та педагогічної психології як у вітчиз-няній, так і в зарубіжній психологічній науці.

Компактне поєднання в одному посібнику тем з вікової та педагогічної психології пояснюється спільним об’єктом дослідження – особистістю, яка розвивається в процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту, та під час проходжен-ня педагогічної практики, оскільки у ньому висвітлено зако-номірності навчально-виховного процесу та схематично подано основні поняття з вікової та педагогічної психології.

Розділ 1. Вікова психологія