Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповідно, можна виділити такі фази навчання знанням і поняттям: : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Відповідно, можна виділити такі фази навчання знанням і поняттям:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Демонстрування учням предметів чи явищ: маніпуляція (предметна дія), сприймання і спостереження (перцеп-тивна дія).

2.         Порівняння, аналіз, синтез, виділення суттєвих і не-суттєвих ознак, (мислительна дія).

3.         Абстрагування (мислительна дія), позначення – назва (мовна дія).

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

4. Узагальнення поняття шляхом застосування терміна до різних об’єктів, що характеризуються виокремленими оз-наками. На цьому етапі оцінювання учням даються нові завдання для визначення, які з них є прикладами нових засвоєних понять, а які – ні. Процес засвоєння нових понять супроводжується постійним зворотнім зв’язком. Шлях формування не повинен бу-ти пасивним. Необхідно навчити основним прийомам зовнішньої та внутрішньої діяльності. Це навчання повинно здійснюватися з опорою на життєвий і пізнавальний потенціал учня, з врахуван-ням його вікових можливостей.

Формування умінь і навичок.

Уміння (навички) – це дії, які виконуються певним спосо-бом і з певною якістю. Більшість психологів вважають, що уміння – більш висока психологічна категорія, ніж навички. Одні автори під умінням розуміють можливість здійснювати на професійному рівні певну діяльність, при цьому уміння формується на базі декількох навичок. Педагоги-практики вважають, що навички є більш високою стадією оволодіння певними вправами і уміннями. Уміння передують навичкам, які розглядаються як більш доско-нала стадія оволодіння діями.

Зупинимося на такому визначенні: уміння – це готовність людини успішно виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях і навичках. Уміння формується у процесі виконання уч-нями різноманітних завдань. Формування вмінь залежить від умов навчання, організації процесу вправляння, від індивідуаль-них особливостей: типу нервової системи, попереднього досвіду, теоретичних знань, нахилів і здібностей, усвідомлення мети за-вдання, розуміння його змісту і способів виконання.