Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Типи научіння на цьому рівні: : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Типи научіння на цьому рівні:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Метод проб і помилок – індивід, зустрічаючись із пере-шкодами, відмовляється від неефективних дій, знаходить вірне рішення.

2.         Формування реакцій – поведінка формується в резуль-таті дії підкріплюючого фактору.

3.         Научіння методом спостереження:

а)         наслідування – це спосіб научіння, при якому організм

відтворює дії моделі, не завжди розуміючи їх значення;

б)         вікарне на учіння – засвоєння форми поведінки іншої

особи, включаючи розуміння наслідків цієї поведінки.

Розділ 2. Педагогічна психологія

3-ій рівень – когнітивне научіння. Оцінка ситуації здійс-нюється з врахуванням минулого досвіду і можливих її наслідків.

1.         Латентне на учіння (Всі сигнали дійсності обробляються мозком. Мозок створює когнітивні карти, за допомогою яких організм визначає найбільш адекватні реакції).

2.         Научіння складним психомоторним навичкам (Вироб-лення когнітивних стратегій, спрямованих на вироблення строгих послідовних рухів і на їх програмування, залежно від бажаного результату; покращення координації та інте-грація різних елементів навички; високий рівень уміння, навичок стає автоматичним).

3.         Научіння шляхом інсайту (Прийняття спонтанного рішення. Певна інформація, розкидана в пам’яті, немов би об’єднується і використовується в новій ситуації).

4.         Научіння шляхом роздумів. Розглядаються дані, між ни-ми встановлюються зв’язки, будуються гіпотези :

 

—        перцептивне научіння як довгострокова зміна сприй-мання якого-небудь об’єкта або події в результаті попе-реднього сприймання цього ж об’єкта, шляхом висунен-ня гіпотез;

—        концептуальне на учіння як на учіння, в якому беруть участь два процеси: абстрагування і узагальнення.

Научіння у людини починається з моменту її народження і є складнм і багатоступеневим процесом, що відбувається на різних рівнях.

3

Зупинімося на аналізі психологічних теорій розвиваючого навчання.

1. Першою з них була розроблена психологічна теорія за-гального розвитку школяра в початковому навчанні Л.В.Занкова. Він розробив принципи навчання, які за-безпечували б загальний розвиток школярів: розвиток спостережливості, мислення, практичних дій, умінь ство-рювати деякі матеріальні об’єкти (тоді як принципи ди-дактики спрямовані на успішний результат навчання в за-своєнні учнями знань, умінь і навичок).

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)