Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Вплив на умови сімейного виховання дитини:

—        підвищення психолого – педагогічної грамотності батьків;

—        допомога в організації розумової діяльності дитини;

—        контроль за організацією нормального режиму дня дитини;

—        індивідуальні консультації з батьками.

2.         Удосконалення виховної роботи з класом:

—        гуманізація міжособистісних взаємин у дитячому колек-тиві;

—        створення належного мікроклімату;

—        корекція взаємин педагога з дитиною.

3.         Допомога дитині в особистісному рості:

—        вивчення дитини;

—        індивідуальна робота з усунення недоліків інтелектуаль-ної, моральної, емоційно-вольової сфери;

—        включення дитини в активну діяльність на основі її інте-ресів і нахилів;

—        керівництво спілкування дитини з ровесниками;

—        подолання негативної мотивації учіння.

Розділ 1. Вікова психологія

4 Підлітковий період – важкий період психічного розвитку: він складний для самого підлітка і для роботи з ним. Часто причи-ни появи важкої дитини у цей період пов’язані з віковими особли-востями розвитку дітей підліткового віку. Основні причини складності віку:

1)         перебудова моторного апарату;

2)         психічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням,

3)         деформований розвиток сексуального інтересу;

4)         дисгармонія соціального і біологічного розвитку;

5)         прагнення завоювати статус дорослого;

6)         недостатня критичність до себе, збільшена до інших;

7)         рефлекс наслідування, груповий егоїзм, конформність;

8)         швидкий темп змін;

9)         накопичення дефектів виховання (порушення емоційної сфери, соціальна незрілість, невпевненість, безвідпові-дальність);

 

10)       почуття дорослості, проблема самостійності, реакція емансипації;

11)       аморфна мораль;

12)       збудливість, конфліктність, загострене почуття власної гідності.

Ці особливості віку можуть стати причинами появи важких підлітків.

Суб’єкти реабілітації важких підлітків: педагогічно запу-щені, правопорушники, дезадаптовані підлітки з девіантною по-ведінкою, діти-сироти, підлітки з відхиленнями психосоматично-го і нервово-психічного здоров’я та з функціональними відхилен-нями.