Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні причини появи важкої дитини: : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Основні причини появи важкої дитини:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Особливості сімейного виховання:

—        Низький педагогічний і культурний рівень батьків (пору-шення єдності вимог до дитини та їх послідовності; відсутність чіткої організації життя дитини; бездо-глядність; відсутність належного статевого виховання; не-правильне ставлення до дитини: придушення особистості, загрози, фізичні покарання, надмірна опіка).

—        Неблагополуччя сім’ї (конфліктність; аморальність; асоціальна поведінка батьків).

2.         Особливості взаємодії педагога з дитиною:

—        слабке знання педагогом дитини, умов життя в сім’ї;

—        недостатня робота з батьками; неврахування індивідуаль-них особливостей дитини;

—        негативне стимулювання поведінки дітей;

—        недемократичний тип спілкування педагога;

—        недостатнє керівництво міжособистісним спілкуванням та організацією навчально-виховного процесу.

3.         Особливості особистості дитини:

—        неадекватність самооцінки та рівня домагань;

—        невміння спілкуватися; відсутність сенсу та чіткої мети в житті;

—        відсутність суб’єкта турбот; відсутність інтелектуальних та естетичних інтересів;

—        реакція на пережиту важку ситуацію;

—        емоційна недорозвиненість;

—        проблеми сфери мотивації та потреб;

—        психологічний інфантилізм;

—        відсутність дисциплінованості;

—        безвідповідальна поведінка.

 

4.         Негативні приклади поведінки дорослих та референтних груп; спілкування з правопорушниками та з людьми, які мають шкідливі звички.

5.         Неблагополуччя психологічного клімату в учнівському колективі, конфлікти з ровесниками.

6.         Вплив засобів масової інформації.

Розділ 1. Вікова психологія

7.         Негативний вплив алкоголю і наркотиків.

8.         Відхилення в психічному і фізичному розвитку. Наш час породжує нові сучасні причини появи важких

дітей, зокрема:

—        Погіршення соціально-економічних умов життя. У дітей відбуваються нашарування життєво важливих проблем: на їх плечі, крім власних вікових проблем, важким тяга-рем лягають дорослі проблеми (безробіття, невпевненість батьків у завтрашньому дні, нестабільність життя тощо).

—        Криза переорієнтації. Старі цінності відходять, нові прий-маються нелегко, а вакуум – сприятливий ґрунт для роз-витку негативного.

—        Інформаційний бум – цілий потік інформації різного ґатунку. Дітям важко зрозуміти, що є правдою, що ні. Як наслідок – депресія, падіння моральності.

—        Омолодження сексуальних стосунків, що призводить до росту венеричних захворювань, дітовбивства.

—        Тенденція погіршення здоров’я. Часто діти не знають, що таке здоров’я і тому не бережуть його. Багато дітей мають важку спадковість, родові травми, несприятливі санітар-но-побутові умови життя. Причиною погіршення здо-ров’я може стати екологічне забруднення.

3

Ознаки соціальної та педагогічної запущеності дошкільнят:

—        неуспішність у рольовій грі (труднощі в спілкуванні з ро-весниками, діти віддають перевагу предметним іграм);

—        непідготовленість до навчання в школі ( дисгармонія емоційно-вольової сфери, недостатньо розвинуті пізна-вальні здібності та довільність поведінки, невміння спілкуватися з дорослими і дітьми);

—        погана адаптація до перебування в дитячому садку;

—        відхилення в поведінці (агресивність, гіперактивність);

—        відставання в розвитку (пізніше починають ходити, гово-рити тощо).

Ознаки соціальної та педагогічної запущеності молодшого школяра:

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

Порушення образу “Я” – неадекватна самооцінка, незадово-лена потреба у визнанні (бути гарним учнем, бути прийнятим) підвищена образливість, негативізм, егоцентризм.

Нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта спілкуван-ня – слабка соціальна рефлексія, нерозуміння з боку дорослих, низький соціометричний статус, емоційна нестабільність, неадек-ватна поведінка в соціальних ситуаціях, гіперсоціалізованість, не-сприйняття ровесниками.

Нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта діяльності – несформованість мотивів учіння, низька учбово-пізнавальної активність, слабка научуваність, несформованість елементів і на-вичок учбової діяльності, основних учбових умінь.

Специфіка індивідуально – типологічних особливостей – дисгармонія розвитку, нестабільність, ригідність нервової систе-ми, нерозвинута довільність психічних процесів.