1.7. Психологія важкої дитини План


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Характеристика поняття ”важка дитина”. Класифікація “важких”.

2.         Причини появи важких дітей і підлітків.

3.         Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і мо-лодших школярів.

4.         Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

Основні поняття Педагогічна запущеність, важковиховуваність, девіантна поведінка, важконаучуваність, превентивне виховання, агре-сивність, акцентуація характеру, реакція імітації, реакція компенКутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

сації, гіперопіка, інфантильність особистості, шкільна дезадап-тація, корекція поведінки, фрустрація, психопатія.