Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 1998. – 224 с.

2.         Амонашвили Ш.А. Здравствуйте дети. – М., 1988. – 208 с.

3.         Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. – Розділ V.

4.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров-ского. – М., 1979. – Гл. IV.

5.         Коломинский Я.Л., Панько У.А. Учителю о психологии детей ше-стилетнего возраста. – М.,1988. – 190 с.

6.         Матюхин М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. – С. 10-136.

7.         Мир детства. Младший школьник. – М., 1988. – С. 178-190.

8.         Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1998. – С. 7-71.

9.         Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербакова. – М., 1987. – С. 103-121.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

1

Молодші школярі мають значні резерви розвитку. В цей період відбувається активне анатомо-фізіологічне дозрівання ор-ганізму. Закінчується морфологічне дозрівання лобного відділу великих півкуль, що створює умови для здійснення цілеспрямо-ваної довільної поведінки, планування і виконання програм дій. Зростає рухливість нервових процесів, спостерігається більша ніж у дошкільників урівноваженість процесів збудження і гальму-вання, хоча процеси збудження переважають. Зростає функціональна роль другої сигнальної системи, слово набуває узагальненого значення. Істотно зростає фізична витривалість дитини, але вона носить відносний характер. Працездатність мо-лодших школярів різко падає через 25-30 хв. уроку.

Зі вступом дитини до школи змінюється її соціальна ситу-ація розвитку. Зміна соціальної ситуації розвитку, що відбу-вається в молодшому шкільному віці, та зміна провідного типу діяльності, – на думку Л.С.Виготського, – сприяє становленню якісно нових відносин між дитиною і класним колективом, між дитиною і дорослим, який його навчає. Певні відносини із до-рослими і ровесниками формуються на основі того, як учень на-вчається, виконує класні доручення, поводиться в сім`ї, з дорос-лими, із однолітками, виявляє або не виявляє готовність вико-нувати доручення інших людей. Отже, соціальна ситуація дити-ни залежить від рівня задоволення соціальних потреб школяра, які реалізуються в межах взаємодії “вчитель – учень” і “учень – учень”.

Це об`єктивне становище дитини суб`єктивно (більш адек-ватно чи менш адекватно) проявляється в її настрої, домінуючих переживаннях, емоційному ставленні до школи і учбового проце-су. П.М.Якобсон зазначає, що школа у молодшого школяра вик-ликає дуже багато нових видів переживань, яких не було у дошкільників. Це, зокрема, переживання, пов’язані з перебуван-ням в учнівській групі, спілкуванням з ровесниками, з учителем, оцінка якого, похвала чи зауваження є дуже значущими для учня.

На думку Д.Б.Ельконіна, свою провідну функцію та або інша діяльність здійснює найповніше в період, коли вона ск