Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие. - Иркутск, 1989. - С. 56-89.

2.         Богданова Т.Г. Диагностика познавательной сферьі ребенка. -К., 1996. - 68 с.

3.         Выготский Л.С. Кризис первого года жизни // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1984. -Т.4. - С. 244-269, 318-340.

4.         Выготский Л.С. Кризис трех лет / / Там же. - С. 367-376.

5.         Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской пси-хологии. - М., 1991. - С. 29-84.

6.         Заброцький М.М. Вікова психологія - К., 1998. - С. 27-41.

7.         Лешли Дж. Работать с маленькими детьми: поощрять их разви-тие и решать проблемьі. - М., 1991. - 221 с.

8.         Лисина М.И. Проблемьі онтогенеза общения. - М., 1986. -С. 75-103.

9.         Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. -К., 1978. - 165 с.

 

10.       Мухина В.С. Детская психология. - М., 1986. - С. 73-261.

11.       Эльконин Д.Б. Детская психология (развитие ребенка от рож-дения до семи лет). - М., 1960. - С. 93-293.

12.       Эльконин Д.Б. Психология игрьі. - М., 1978. - С. 151-168, 138-293.

1

Період від народження до вступу в школу є важливим тому,

що від нього залежить майбутній розвиток людини. Цей період

характеризується виключно інтенсивним розвитком дитячого ор-

ганізму і особливо швидким розвитком мозку. Мозок новонародКутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

женої дитини важить приблизно 350 г, що в чотири рази менше, ніж мозок дорослої людини. Але до 7 місяців вага мозку под-воюється, а до 2-3 років – потроюється. Під час посиленого росту формується дуже складна і тонка внутрішня конструкція мозку, його нервових центрів, а також кліткових полів кори півкуль го-ловного мозку та нервових шляхів. Це період посиленого дозрівання вищих відділень нервової системи. Відомо, що найс-приятливіший час для впливу на формування психіки та для ви-ховання настає саме тоді, коли відповідні функції знаходяться в процесі дозрівання. Деякі періоди розвитку є особливо чутливи-ми щодо певних впливів середовища (сензитивними). Період від народження до вступу в школу – це оптимальний час для розвит-ку процесу ходіння, початкового оволодіння процесом мовлення, початкового емоційного уподобання. Саме в цей період заклада-ються основи всіх психічних властивостей особистості, пізнаваль-них процесів і видів діяльності.

В цей час домінуюча роль належить сприйманню. Через сприймання дитина одержує багатий та різноманітний матеріал для початкової розумової діяльності. Багата інформація, яку ди-тина накопичує в цьому віці, є міцною основою для дальшого роз-витку. Різноманітні дитячі відчуття, переживання є надзвичайно важливими та впливають на інші періоди життя людини.

2

 

Віковий період          Соціальна ситуація розвитку           Провідна діяльність  Основні новоутво-рення            Протиріччя віку         Дозрівання нервової системи

1          2