1.2. Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

План

1.         Загальна характеристика розвитку психіки людини.

2.         Основні умови психічного розвитку.

3.         Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки.

4.         Роль діяльності у психічному розвитку дитини.

5.         Рушійні сили розвитку психіки.

6.         Проблема вікової періодизації.

Основні поняття Філогенез, онтогенез, генотип, нерівномірність психічного розвитку, сензитивні періоди психічного розвитку, пластичність психіки, внутрішні суперечності психічного розвитку, соціальна ситуація психічного розвитку, актуальний рівень психічного роз-витку, зона найближчого розвитку, вікові періоди та кризи, ос-новні фактори психічного розвитку, провідна діяльність, акселе-рація, основні новоутворення, дитинство.