Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

магниевый скраб beletage

В. Й. Бочелюк

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 159.9:34(075.8) ББК 88.4я73 Б 86

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–2311 від 05.11.2008)

Рецензенти:

Кокун О. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії ві-кової психофізіології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України;

Пєтков С. В. – доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків Класичного приватного університету;

Чепелєва Н. В. – доктор психологічних наук, професор, чл.-кор. АПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України;

Щербан Т. Д. – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри гума-нітарних дисциплін Мукачівського технологічного інституту.

Бочелюк В. Й.

Б 86 Юридична психологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

ISBN 978-911-01-0007-6

Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної психології, розглянуті психологічні особливості злочин-них дій, особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі. Розкрива-ються проблеми, які пов’язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх.

Значна увага приділяється соціально-психологічним особливостям кримінально-виконавчої психології. Розглянуто психологічні проблеми груп та колективу засудже-них, злочинних угруповань, рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбав-лення волі. Визначено соціально-психологічні особливості виправлення ув’язнених.

Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, пра-цівників правоохоронних органів, юристів, адвокатів, слідчих, юридичних психологів.

УДК 159.9:34(075.8) ББК 88.4я73

ISBN 978-911-01-0007-6     © Бочелюк В. Й., 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.