Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для самопідготовки : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Завдання для самопідготовки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

магниевый скраб beletage

1.         Окресліть структуру вольової та імпульсивної дії.

2.         Визначіть структуру мотивації злочинних діянь у осіб підліткового та юнацького віку.

3.         Охарактеризуйте етапи злочинної вольової дії.

4.         Охарактеризуйте загальні тенденції у розвитку мотивів злочинів за-лежно від віку злочинців.

5.         Охарактеризуйте соціально-психологічні особливості невмотивова-ності злочину.

6.         Дайте психологічну характеристику боротьби мотивів злочинної ді-яльності.

7.         Визначить причини групової злочинності.

1.         Ковалев В. И. Мотивьі поведения и деятельность. — М. : Наука, 1988. —С. 128—141.

2.         Коваленко А. Б. Психологія розуміння творчих задач. — К., 1994. — 201 с.

3.         Левитов И. Д. О психических состояниях человека. — М.: Просве-щение, 1964. — 334 с.

4.         Леонтьев А. Н. Избранньіе психологические произведения: В 2 т. / А.Н. Леонтьев. —М. : Педагогика, 1983.

5.         Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии / A. Н. Леонтьев. — М. : Смьісл, 2000. — 455 с.

6.         Немов Р. С. Психология. В 2 кн. — Кн. 1. Общие основьі психоло-гии. —М., 1994. — 455 с.

7.         Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М. : Просвеще-ние, 1986.— 430 с.

8.         Общая психология / Под ред. В.В. Богословского, А. Г. Ковалева, А. А. Степанова. — М. : Просвещение, 1991. — 544 с.

9.         Петровский A. В. Теоретическая психология / A. В. Петровский, М.Г. Ярошевский. —М., 2001. — 455 с.

 

10.       Петровский А. В. Введение в психологию. — М., 1995. — 332 с.

11.       Психологічний словник / За ред. В. I. Войтка. — К., 1982. — 655 с.

12.       Рубшштейн С. Л. Основьі общей психологии: В 2 т. — М., 1989. — 311 с.

13.       Рубшштейн С.Л. Проблемьі общей психологии. — М., 1976. — С. 141.

14.       Тихомиров О. К. Понятия и принципьі общей психологии. — М. : Изд-во МГУ, 1992. — 321 с.

15.       Хрестоматия по общей психологии: Психология мьішления. — М., 1981. — 344 с.