ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

1.         Як можна визначити поняття «офіс»? Що являє собою сучас-ний офіс?

2.         У чому полягають відмінності сучасного офісу від традицій-ного?

3.         На які частини поділяється простір сучасного офісу? У чому полягає їх функціональне призначення?

4.         Яка система поділу на класи офісів застосовується в Україн-ській практиці? Дайте загальну характеристику кожного з наведених класів офісів.

5.         Які основні стилі ділових приміщень ви знаєте? У чому поляга-ють їх відмінності?

6.         У чому полягають особливості концепцій оформлення офісу: «Класична кабінетно-коридорна системи» й «Open Space»?

7.         Які стильові особливості мають американський офіс і євро-пейський офіс? У чому полягає філософія японського офісу?

8.         На яких ідеях ґрунтуються уявлення про «ідеальний офіс»?

9.         Яким чином на стилі офісу позначаються вид економічної діяль-ності фірми та її організаційна культура? Наведіть приклади.

10.       Охарактеризуйте організаційно-технічне оснащення сучасно-го офісу.