Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Стильові концепції інтер’єру сучасного офісу : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Стильові концепції інтер’єру сучасного офісу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Офіси також розрізняються за стилями планування й оформлення ін-тер’єру. Спеціалісти розрізняють принаймні три чинника, що впливають на стиль офісу: смак і можливості підприємства, культурні традиції країни, регіону, а також основний напрям (напрями) і види економічної діяльності фірми. Широку популярність отримали три основних стилі ділових примі-щень: економічний, авангардний і ексклюзивний.

Модуль 1 КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ОФІСУ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Для економічного стилю характерним є поєднання багатоваріантнос-ті оформлення офісних приміщень, оригінального дизайну з традиціями. Цим самим створюється ділова обстановка офісу при мінімальних фінансо-вих витратах. Всі елементи офісу практичні й ергономічні. Все працює на створення ділової атмосфери, де кожний працівник чітко виконує свої функції, а меблі, обладнання, офісна техніка — усе це сприяє концентрації уваги персоналу на досягненні поставленої мети. Фахівці з організації офісної роботи вважають цей стиль найбільш корисним для фірм-трудого-ліків, які поки що не мають визначних успіхів, але динамічно розвивають-ся. Тому цей стиль відрізняється аскетизмом і доцільністю — все повинно працювати на результат, нічого зайвого в офісі не повинно бути.

Серед молодих керівників креативного й інформаційного бізнесу все більшою популярністю користується авангардний стиль, характерними ознаками якого є відкритість інтер’єра, гармонічне сполучення металу й скла, відсутність гострих кутів і обтічних вигнутих форм, різноманітні ори-гінальні аксесуари (сувеніри, вази, світильники, естампи й картини в аван-гардному стилі) — все це спрямовано на формування атмосфери відкритос-ті, демократичності, творчості, командної роботи.

Ексклюзивний стиль офісу притаманний успішним і стабільним організаціям, оскільки його створення коштує не дешево. Основним завданням у даному разі викликати у клієнтів і партнерів враження солід-ної, надійної фірми з бездоганною репутацією. Інтер’єр такого офісу від-різняє бездоганний смак, вишуканий класичний дизайн, використання й органічне поєднання дорогих натуральних матеріалів (дерева, шкіри, ла-туні й бронзи).

У бізнесі немає дрібниць. Працездатність кожного співробітника зале-жить не лише від правильно організованого трудового процесу і від внутрі-шніх відносин в колективі, але і від того, як організований офіс в цілому і робоче місце даного співробітника, зокрема. Дотримуючись вимоги ерго-номіки і надаючи належну увагу комфорту робочих місць, легко перетво-рити офіс в місце, приємне для кожного працівника — свого роду другий дім, куди людина приходитиме не лише для того, щоб заробляти гроші, а й для задоволення потреб у новій цікавій роботі.

А позитивний настрій — це нові ідеї, ентузіазм, запас сил і енергії. Мабуть, це і є найміцніша основа успіху компанії!

Термін «Ергономіка» утворено з двох грецьких слів: «ергон» — «ро-бота» і а «номос» — закон, наука. Цей термін був прийнятий в Англії в

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

1949 р., коли група учених створила Ергономічне дослідницьке товариство. Завданням нової організації було вивчення змін функціонального стану людини під впливом трудової діяльності, вироблення правил і заходів, що сприяли високому рівню працездатності.

Ергономіка — це наука, яка покликана змінювати навколишнє середо-вище, в якій люди живуть і працюють, і технічні засоби, які застосовують люди, щоб і навколишнє середовище, і технічні засоби найкращим чином відповідали потребам людини. Ергономіка вивчає самопочуття людей, як фізичне, так і психологічне, а також їх безпека і комфорт. Комфорт офісу складається з ергономіки робочого місця і раціонального планування офіс-ного простору в цілому.

Загальноприйнятими вважаються дві концепції оформлення офісу: класична кабінетно-коридорна система й Open Space, відкритий простір.

Варіант Open Space втілює ідею демократичного менеджменту, коли офісне приміщення розташовується на достатньо великій площі, не розді-леній перестінками. У такій системі працівники й керівники середньої лан-ки знаходяться в одній робочій залі, їх робочі місця відділяються одне від одного мобільними перегородками, а робочі групи (відділи) об’єднуються в функціональні зони. Концепція відкритого простору зменшує відстань між керівником і підлеглими, сприяє кращій координації дій різних підроз-ділів і, крім того, істотно заощаджує площу офісу. Система Open Space притаманна сучасному менеджменту США, Європи, Японії та багатьох інших країн, однак більшість американських компаній прагнуть реалізува-ти цю систему, так би мовити, в чистому виді.

Типовий американський офіс відрізняється діловитістю, динамічністю і навіть певною агресивністю з боку керівництва. Цей стиль зародився ще в 30-і рр. XX століття, після Великої депресії, і згодом отримав назву «Ман-хеттен» або «Уолл-Стріт» згідно з найбільшими діловими районами Нью-Йорка. Він якнайкраще відповідає діловому стилю життя більшості амери-канців, які цінують час і повністю віддають його праці.

Більшість співробітників в офісах американських компаній розташо-вуються у великих залах. Робочі місця відокремлені спеціальними, іноді прозорими панелями, завдяки чому розширюється простір, люди відчува-ють зв’язок з колективом. Оформлення офісу має дві поєднані відмінності. З одного боку, це максимальна функціональність всіх елементів, відсікання всього зайвого, а з іншого — використання дорогих меблів і матеріалів. Ве-лика увага приділяється ергономічності всього обладнання й психологічним

Модуль 1 КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ОФІСУ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

аспектам впливу офісного інтер’єру на працівника. При працевлаштуванні у кандидата питають про його улюблені кольори, звички, уподобання, що потім враховується при оформленні особистого робочого простору. Декоративні елементи — об’ємні предмети, скло, метал, — створюють прохолодну й динамічну енергетику, яка сприяє спокійній, врівноваженій, але інтенсивній розумовій роботі.

У представницькій частині американського офісу розташовані кабінети вищого керівництва, кімнати для переговорів тощо. Ці приміщення відріз-няються використанням дорогих матеріалів, ексклюзивністю й оригіналь-ністю оформлення інтер’єру.

Система відкритого офісного простору практикується і в Європі, однак вона має певні стильові особливості. В оформленні європейського офісу менеджери і дизайнери припускаються деякої еклектичності, дозво-ляючи поєднувати елементи хай-тека з класикою, етностилем тощо. Тому європейський офіс можна вважати теплішим, більш демократичним, на-ближеним до людини, менш одноманітним, чим американський.

Спеціалісти розрізняють різновиди європейського офісного стилю, головним чином за принципом вибору матеріалів, меблів і оформлення.

Німецький офіс тяжіє до раціональності, бездоганного порядку, функ-ціональності і ергономічності. Традиційну для німців економічність і прак-тичність пом’якшує велика кількість кімнатних квітів, а також їх зображення на картинах і на елементах декору.

Характерними рисами англійських офісів без перебільшення можна назвати строгість, шляхетність і елегантність. Особлива увага приділяєть-ся кабінетам керівників і переговірним кімнатам, оформлення яких здійс-нюється здебільшого в класичному стилі, а в інтер’єрі використовуються дорогі породи дерева, дороге офісне приладдя, картини, антикваріат, кни-ги, килими.

Французькі офісні інтер’єри відрізняються легкістю, яскравими барвами, ажурними деталями, дзеркалами і картинами, і все це створює атмосферу творчого безладдя, імпровізації і шарму.

В італійському офісному інтер’єрі також застосовується принцип від-критості простору, який однак надає можливість перепланування, змін оформлення робочих місць задля вдосконалення і досягнення більшої ефективності. Кабінети керівників, кімнати для переговорів і нарад також розташовані в окремих приміщеннях. Стильовими особливостями італійсь-кого стилю вважається легкість, вишуканість, елегантність, теплі відтінки

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

колірної гами (від темно-коричневих до світло-бежевих), висока якість ма-теріалів. Оформлення довершують світлі й легкі штори, картини, вази з квітами, килими.

Стиль оформлення офісного інтер’єру в країнах Скандинавії відріз-няється простотою, функціональністю і ергономічністю. Перевага відда-ється меблям з натуральних матеріалів ясно-сірих й бежевих відтінків. Все це створює комфорт і одночасно сприяє мобілізації енергії в робочому процесі.

Філософія японського офісу побудована на принципах простоти, гар-монії, функціональності й ієрархічності. Особливість організації офісного простору полягає в тому, що робочі місця розташовані групами у загально-му приміщенні без перегородок. Робоче місце керівника знаходиться перед робочою групою таким чином, щоб він міг контролювати роботу кожного співробітника. Такий порядок розташування відповідає традиційним чесно-там японського народу, — стриманості, згуртованості, дисциплінованості й працьовитості.

На відміну від США і Європи в країнах бувшого СРСР (в тому числі й в Україні) більшість підприємств і організацій використовують «радянсь-кий» кабінентно-коридорний тип офісу і лише деякі фірми застосовують у своїх офісах концепцію відкритого простору.

Кабінетно-коридорна система є традиційною для переважної більшос-ті українських підприємств і закладів. До цієї системи звикли як керівники радянської доби, так і нові підприємці, не обтяжені роздумами про такі «непотребні» речі, як корпоративна культура, стиль, ергономіка й промис-лова естетика. Кабінетно-коридорна концепція офісу з дитинства дуже добре знайома відвідувачам різних закладів і установ у нашій країні своїми довгими коридорами, кабінетами начальників і відділів з табличками на дверях. Така система є типовим відображенням класичного менеджменту, лінійно-функціональної організаційної структури з її традиційним ієрархіч-ним устроєм, дистанцією влади, розподілом повноважень і обов’язків, ме-тодами керування тощо. Дистанція влади й ієрархічність підкреслюється разючим контрастом в оформленні кабінету керівника і приміщень, де роз-ташовуються всі останні співробітники.

Стиль кабінету керівника є відображенням смаку і фінансових можли-востей його господаря. Як правило, переважає традиційний класичний стиль. Кожен керівник в міру своїх можливостей намагається в оформленні свого кабінету підкреслити свою владу і солідність, як правило займає

Модуль 1 КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ОФІСУ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

найбільше приміщення, навіть якщо це шкодить інтересам організації. В оформленні інтер’єру він прагне використати дорогі матеріали, меблі, пре-стижні аксесуари, створити враження масивності й монументальності.

Натомість потреби рядових співробітників обмежуються найпрос-тішими меблями, комп’ютерами «позавчорашнього» покоління і дуже економним, якщо не скупим оформленням, яке кожний службовець допо-внює самотужки, приносячи з дому різні «прикраси» особистого предмет-ного оточення.

Як уже зазначалось стиль офісу визначається також напрямом і видом економічної діяльності фірми, її корпоративною культурою. Так, банківсь-кі офіси переважно використовують принцип відкритого простору в части-ні де відбувається робота з клієнтами. Керівники середньої ланки повинні бути ближче до колективу, тому вони працюють в загальному офісному просторі. Для розділення робочих місць використовуються низькі перего-родки для того, щоб працівники відчували себе однією командою і одно-часно мали особистий простір.

Особлива увага в облаштуванні банківських установ приділяється кабіне-там вищого керівництва. Головна мета — створити у клієнтів враження надій-ності, респектабельності й одночасно відобразити фірмовий стиль компанії.

Стиль офісу юридичної компанії повинен відображати вагомість, ви-сокий статус, професійний рівень, конфіденційність, стабільність. Отже в даному разі більше підходить кабінетна система з класичним інтер’єром і високою якістю меблів і матеріалів.

Інноваційні, проектні й інформаційно-технологічні компанії віддають перевагу офісу Open Space з невисокими перегородками між робочими міс-цями, ергономічними й компактним меблями. Представницькі приміщення й кабінети керівників переважно оформлені в стилі хай-тек.

Так само відкритий офіс в американському стилі є характерним для рекламних агентств, редакцій ЗМІ та інших подібних організацій, де мене-джмент засновується на демократичних засадах, а керівник є скоріше нефор-мальним лідером і генератором ідей, ніж бюрократичним начальником.

Офіси виробничих підприємств використовують комбіновану систе-му, тобто поряд з кабінетно-коридорним плануванням застосовується і від-критий простір. Торгові компанії, що діють на споживчих ринках, також використовують комбінований варіант офісу.

Завершуючи розгляд різних підходів і стилів, наведемо ознаки «іде-ального офісу», вироблені фахівцями.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

По-перше, ідеальний офіс — це можливість підкреслити високий ста-тус компанії.).

По-друге, — візуальна привабливість для співробітників і відвідува-чів, відображення корпоративного стилю компанії.

По-третє, — функціональність, ергономіка, комфорт, особливо для бек-офісу.

По-четверте, — висока якість і надійність меблів.

По-п’яте, можливість не змінюючи стилю офісу доповнити його будь-якими необхідними елементами (це особливо важливо при переїзді компанії в нове приміщення, або при розширенні кадрового складу).

По-шосте, — ефективність співробітників.

Уявлення про «ідеальний кабінет керівника» ґрунтуються на ідеї, що кабінет є не просто робочим місцем, але й важливим інструментом презен-тації компанії. Поряд з функціональністю й комфортом, кабінет повинен відображати сферу бізнесу компанії і створювати враження надійного й стабільного партнера. Одночасно в оформленні кабінету важливу роль ві-діграють так звані «теплі» речі: акваріум, квіти, фотографії, свідчення професійних досягнень або прихильностей керівника.