Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 12 Форма книги, його титульного аркуша видавання справ у робочі приміщення підприємства : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток 12 Форма книги, його титульного аркуша видавання справ у робочі приміщення підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Форма титульного аркуша книги видавання справ у робочі приміщення підприємства

формат А4, 210 х 297мм

(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)

КНИГА ВИДАВАННЯ СПРАВ

у робочі приміщення підприємства

Почата Закінчен ___

Форма книги видавання справ у робочі приміщення підприємства

формат А4, 210 х 297мм

 

№ п/п  Дата вида-вання       Фонд №         Опис №          Справа №      Кому видана  Розпис про от-римання справи            Дата повер-нення     Розпис

про по-

вернення

справи

1          2          3          4          5          6          7          8          9

                                                                                             

Разом у            році видано з архівосховища           справ

цифрами і літерами

Керівник архівного підрозділу (особа, відповідальна за архів)

особистий підпис Ініціали та прізвище

 

Дата

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М.

УПРАВЛІННЯ

СУЧАСНИМ ОФІСОМ

(ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Підготовка оригінал-макету Л. Г. Гаврилюк Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Редакція видавництва не несе відповідальності за зміст наданих автором матеріалів.

Відтворення цього видання або жодної з його частин будь-яким способом

без дозволу редакції не допускається.

Усі права захищені.

Формат 60х84/16. Підписано до друку 01.08.2009.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Обл.-вид. арк. 9,18. Ум. друк. арк. 10,67.

Наклад 500 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

м. Київ, вул. Прирічна 25-а, оф. 16

Тел./факс (044) 502-97-99 (багатоканальний)

e-mail: epprofibook@gmail.com,

rlprofibook@gmail.com

Свідоцтво ДК № 1533

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006