Додаток 11 Форма замовлення на видавання справ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

(формат А5, 148 х 210мм)

 

(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)            ДОЗВОЛЯЮ

ЗАМОВЛЕННЯ        видавання справ

на видавання справ до читального залу    Керівник установи

            Підпис ініціал(и), прізвище

            Дата

Прошу видати          

(прізвище, ініціали i посада користувача)

Для

           

(мета роботи з документами, хронологічна мета) такі справи:

 

Фонд №         Опис №          Справа №      Заголовок справи     Кількість аркушів       Підпис

користувача,

який отримав

справи,дата

отримання     Підпис працівника читального залу, якому користувач повернув справи,дата повернення

1          2          3          4          5          6          7

                                                                      

Посада замовника     підпис Ініціали та прізвище

Дата

#£a

ДОДАТКИ