Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 10 Кваліфікаційна характеристика завідувача архіву* : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток 10 Кваліфікаційна характеристика завідувача архіву*


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Завдання та обов’язки. Очолює роботу з організації та ведення архівної справи на підприємстві, в установі, організації. Забезпечує від-повідно до встановленого порядку приймання, реєстрацію, систематиза-цію, зберігання і використання документів. Разом з керівниками струк-турних підрозділів розробляє номенклатуру справ поточного діловодст-ва. Керує роботою з упорядкування довідкового апарату, який полегшує облік і використання архівних документів. Надає методичну допомогу щодо пошуку потрібних документів. Інструктує працівників структур-них підрозділів підприємства про порядок формування, підготовки і здавання матеріалів до архіву. Контролює своєчасне надходження до архіву документів, ведення яких закінчено. Забезпечує проведення ро-боти з експертизи цінності архівних документів, формування докумен-тів у справи постійного та тимчасового зберігання. Керує роботою із складання описів справ для передавання документів до державних архі-вів, складання актів про знищення документів, термін зберігання яких минув. Здійснює контроль за станом документів, своєчасним їх віднов-ленням, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для за-безпечення зберігання документів. Організовує роботу з ведення обліку документообігу та кількості справ, видавання архівних довідок на осно-ві даних, які є в документах архіву. Складає встановлену звітність. Бере участь у розробленні положень та інструкцій з ведення діловодства та організації архівної справи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, які сто-суються роботи архівів; державну систему діловодства; порядок оформ-лення документів, які надходять до архіву, та чинну систему їх кла-сифікації: структуру підприємства, установи, організації; основи організації виробництва, праці та управління; основи трудового за-конодавства.

ДОДАТКИ

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповід-ного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж ро-боти з ведення архівної справи — не менше 1 року.

* Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльнеості». Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців». — Краматорськ: Центр продуктивності, 2005, — 354 с.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)