Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Етика ділових взаємин у трудовому колективі : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.1. Етика ділових взаємин у трудовому колективі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Виконання професійних обов’язків у будь-якій сфері діяльності вима-гає від людини високих моральних якостей. Ці вимоги значно підсилюють-ся, коли йдеться про професії, пов’язані з організацією колективів, вирі-шенням економічних та управлінських проблем.

У бізнесі система моральних відносин займає стрижневе місце. Мора-льна культура особистості в цьому випадку розглядається як першооснова професійної придатності. Невиконання вимог професійної етики у взаєминах

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

з колегами може призвести до погіршення морально-психологічного кліма-ту в колективі, дискомфорту, погіршення самопочуття працівників, конфлі-ктів, нестабільності, а в результаті до зниження ефективності роботи орга-нізації в цілому.

До загальних професійних етичних вимог взаємин у трудовому колек-тиві відносяться:

•          шанобливо й тактовно ставитися до колег, незалежно від їхньої статі, віку, індивідуальних особливостей і рівня професійної майстерності;

•          не прагнути підняти власний авторитет за рахунок приниження інших;

•          уважно й доброзичливо ставитися до колег, що шукають нові шляхи й методи роботи, допомагати їм своїми знаннями;

•          допомагати молодим і менш досвідченим колегам в удосконаленні їх-ніх умінь і навичок, не допускати чванства своїм досвідом і май-стерністю;

•          шанобливо ставитися до цінностей і традицій колективу;

•          дотримуватись дисципліни праці, виконувати виробничі вимоги кері-вника й колективу;

•          приймати справедливу конструктивну критику колег і керівника.

Загальні професійно-етичні вимоги проявляються в різних виробни-

чих ситуаціях: прийняття нового співробітника в колектив, способи звер-

нення один до одного в ході виконання різних виробничих завдань, дотри-

мання традицій тощо.

Для встановлення й підтримки сприятливого морально-психологічно-го клімату в колективі необхідно додержуватися певних правил.

•          Керівник колективу обов’язково повинен представити нового спів-робітника, а колеги — допомогти йому швидше адаптуватися до нових виробничих умов, сприяти встановленню доброзичливих взає-мин з ним.

•          Співробітника, який щойно поступив на роботу, не слід присвячувати в секрети складних особистих взаємин між співробітниками, а тим бі-льше налаштовувати його певним чином і намагатися привернути на чиюсь сторону.

•          Звертаючись до колег доречно називати їх на ім’я та по- батькові, і неприпустимо звертатись тільки на прізвище.

•          Важливо проявляти щиру й доброзичливу зацікавленість у справах своїх колег по роботі: радуватися їхнім успіхам, вітати їх із творчими

Модуль 6 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКІВ ОФІСУ

досягненнями, підвищенням по службі, радісними особистими подія-ми й святами.

•          Неприпустимо переносити особисті образи й проблеми на виробничі взаємини з колегами.

•          Не слід присвячувати колег у свої особисті справи, набридати їм роз-повідями про свої проблеми, домашні турботи, невдачі.

•          Одне з найважливіших правил ділового етикету стосується взаємин чоловіків і жінок на роботі. У будь-якій ситуації чоловік повинен пам’ятати, що до жінки варто ставитися з особливим тактом і пова-гою: пропустити жінку вперед, притримати перед нею двері, не вжи-вати в її присутності грубих виразів, запропонувати свою допомогу, поступитися місцем тощо. У той же час жінці не слід забувати, що в процесі роботи чоловік не завжди може повністю виконувати прави-ла етикету.

•          Особисті переговори по телефону необхідно вести якомога рідше й у скороченій формі.

•          Відзначаючи свята й дні народження членів колективу, не слід пере-творювати їх у пишні застілля й дарувати дорогі подарунки. Джон Честара у книзі «Діловий етикет» дає такі поради встановлення

гарних взаємин з колегами.

•          Ніколи не принижуйте гідність людей, особливо при свідках.

•          Ніколи нікого не критикуйте в присутності інших людей. Якщо Вам потрібно щось висловити людині, робіть це конструктивно, тактовно й завжди тільки віч-на-віч.

•          Завжди приділяйте людині увагу.

•          Ніколи не демонструйте при співбесідниках, що Ви віддаєте перевагу комусь іншому.

•          Будьте певними у ваших думках, почуттях і рішеннях. Нерішучість

породжує подив, безлад й невпевненість.

У кожному разі потрібно завжди пам’ятати золоте правило мораль-ності: ставтеся до інших так, як би ви хотіли, щоб вони ставились до вас.

Окемо слід звернути увагу на норми етикету щодо одягу для роботи в офісі (так званий дрес-код). Дрес-код. є важливим елементом корпорати-вної культури, частиною етичних правил, прийнятих у компанії. Загаль-ний стиль одягу і зовнішнього вигляду співробітників викликає почуття єдності, приналежності до колективу і є своєрідною візитною карткою компанії.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Практика західних компаній свідчить про досить жорстку регламента-цію стилю одягу офісних працівників. При цьому розрізняються формаль-ний діловий стиль (Business professional) і повсякденний діловий стиль (Business casual).

Так, згідно формального ділового стилю (Business professional) чоло-вікам рекомендовано одягати піджак, штани, жилет класичного фасону з натуральних або синтетичних матеріалів, переважно темних тонів. Довжи-на штанів — до каблука черевика. Сорочка має бути з класичним коміром, довгим рукавом, пуловер, трикотажний жилет — класичного фасону. Обов’язковою вимогою є краватка, яка повинна бути однотонною або із традиційним геометричним малюнком і зав’язана класичним вузлом.

Для жінок рекомендовані плаття, спідниці, костюми класичного фасону, переважно темних тонів. Довжина спідниці, плаття — до колін або трохи нижче. Довжина штанів — не нижче верху взуття. Блузки повинні бути од-нотонними, переважно з довгими рукавами, білими або пастельних відтін-ків, припустиме носіння шийної хустки. Для жінок вважається неетичним приходити на роботу в джинсах, джинсових спідницях, в блузках без рука-вів, з глибокими декольте й розрізами.

Чоловікам неприпустимо одягати джинси, комбінезони, пуловери спортивного фасону, з написами, слоганами, принтами, краватки з яскравими візерунками тощо.

Чоловіки повинні носити взуття переважно чорного кольору консер-вативного стилю: шкіряні туфлі, черевики — на шнурках; шкарпетки в тон штанів, темного кольору (ні в якому разі не білі або із спортивною сим-волікою), однотонні, не коротше середини гомілки. Не рекомендується приходити на роботу в спортивному взутті, взутті з відкритими носком або п’ятою.

Аналогічними є правила носіння взуття для жінок: класичні туфлі із закритим носком і п’ятою, на невисокому стійкому підборі, панчохи/колго-тки тілесних кольорів (аж ніяк не спортивне взуття, взуття з помітною фур-нітурою, на високих підборах, гольфи, шкарпетки в сполученні зі спідни-цею, панчохи з малюнком).

Формальний діловий стиль вимагає використання мінімуму ювелір-них виробів: для жінок — обручка, скромні ювелірні прикраси без дорого-цінних каменів, для чоловіків — лише обручка. Щодо аксесуарів, то пояс має бути шкіряним, із класичною пряжкою, запонки без дорогоцінних каменів (для чоловіків), механічний годинник гарної якості.

Модуль 6 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКІВ ОФІСУ

Для жінок макіяж повинен бути помірним, природних тонів. Припус-тиме помірне використання якісної парфумерії.

Обов’язковою вимогою для чоловіків є чисто виголене обличчя або доглянуті вуси і борода, помірне використання якісної парфумерії. Непри-пустимі такі прикмети «сучасного» життя, як пірсинг, татуювання тощо.

На відміну від формального ділового стилю повсякденний діловий стиль (Business casual) є більш демократичним. Наприклад припускається, що піджак і краватка для чоловіків в офісі не обов’язкові, натомість як для чоловіків, так і для жінок дозволені джинси класичних кольорів і фасону, блейзери (можлива клітинка, ретро-стиль), пуловери, джемпери, гольфи, сорочка може бути як з довгим, так і з коротким рукавом. Однак не реко-мендується приходити до офісу в шортах, комбінезонах, одягати футболки, сорочки й одяг з пляжним малюнком, з написами, слоганами, принтами, а жінкам — блузки без рукавів, з глибоким декольте, спідниці з розрізами тощо. Взуття може бути спортивного стилю, шкіряні мокасини темного кольору. Як правило повсякденний діловий стиль дозволяється в певний день тижня, найчастіше в п’ятницю (вільна п’ятниця).

Останніми роками в деяких компаніях запроваджується стиль елеган-тної повсякденності (Smart casual), який передбачає наявність у співробіт-ників смаку, керуючись яким вони самі визначають робочий гардероб, що підкреслює індивідуальність одночасно не порушуючи етичних норм.

Слід звернути увагу, що є певні відмінності в етичних вимогах до зов-нішнього вигляду персоналу front-office і back-office.

Співробітникам front-office, до яких відносяться керівники, а також працівники, які постійно взаємодіють з клієнтами, партнерами й відвідува-чами й громадськістю (торговельні представники, менеджери з маркетин-гу, спеціалісти юридичного відділу, секретарі тощо) рекомендовано дотри-муватися формального ділового стилю.

Співробітники back-office можуть орієнтуватись на неформальний стиль в одязі, адже вони не контактують із клієнтами, працюючи в підрозділах бухгалтерії, фінансів, логістики, автоматизованого управління, системного адміністрування, аналітики тощо.

В українських компаніях в останнє десятиріччя дрес-код також отри-мує все більшу популярність. І хоча в українському законодавстві поки що не передбачена регламентація одягу й зовнішнього вигляду на роботі, однак ці вимоги можуть бути відображені в Правилах внутрішнього трудо-вого розпорядку, в етичному корпоративному кодексі тощо.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Успіх діяльності керівника на 85 % залежить від його людських якос-тей, від володіння прийомами й правилами взаємин з підлеглими, і лише на 15 % — від знань технології виробництва.

Незнання ділового етикету призводить до непорозумінь, невиправда-них конфліктів, до зниження мотивації праці в підлеглих, погіршення мо-рально-психологічного клімату в колективі, ускладненню взаємин органі-зації з іншими установами.

Мистецтво управління значною мірою залежить від умілого дотри-мання ряду етичних норм і правил.

Керівник не повинен у присутності підлеглих виявляти занепокоєння, розгубленість, непевність у своїх силах. Він повинен уміти володіти собою, бути впевненим і спокійним, контролювати свою поведінку, власні емоції. У спілкуванні з підлеглими дуже важливо триматися впевнено: зберігати пряму поставу, тверду ходу, вітаючись не подавати розслаблену руку, не опускати очі долу, виражатися чітко і ясно.

Абсолютно неприйнятні лемент, лайка, необґрунтовані погрози, пригаду-вання минулих «гріхів» і т. ін. Підлеглий, що припустився помилки, повинен нести відповідальність і бути покараний за конкретну провину, а не за ті недо-ліки в роботі, які мали місце в минулому. Керівникові необхідно терпляче вислуховувати всі аргументи, які приводить підлеглий у своє виправдання, до-вести й пояснити свою точку зору. Варто пам’ятати приказку: «Хто кричить — того чують. Хто говорить — того слухають. Хто мовчить — того слухаються».

Будьте досить терплячі до окремих недоліків своїх підлеглих. Запам’я-тайте, що по великому рахунку, не буває співробітників занадто поганих або занадто гарних. Кожний співробітник гарний, якщо виконує ту роботу, що вміє й любить виконувати.

Авторитету керівника сприяють щира увага до підлеглих, знання їхніх життєвих проблем, турбота про їхнє благополуччя.

Керівникові варто пам’ятати, що успіх підлеглих — це їхня заслуга, а поразки, невдачі — це провина їхнього керівника.

Ніколи не прагніть повністю виключити можливість своєї неправоти. Не говоріть «Ви не праві», а говоріть «Можливо, я не правий».

Не бійтеся визнати свої помилки, це не підриває авторитету керівни-ка, а навпаки, сприяє його росту.

Не вступайте в полеміку з підлеглими по дрібницях, тим більше, не доводьте суперечку до конфлікту, — це утруднює роботу й створює атмо-сферу недовіри між керівником і підлеглим.

tfSh.

Модуль 6 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКІВ ОФІСУ

Умійте цінувати гарний жарт. Умійте посміятися з вашими співро-бітниками. Не варто поводитися зі своїми співробітниками надмірно хо-лодно або зверхньо. У жодному разі не смійтеся над слабкостями ваших підлеглих.

Для досягнення успіху у взаєминах з підлеглими використовуйте всі способи — стимули, переконання, поради й лише в останню чергу — владу й наказ.

Керувати людьми — це значить, насамперед, уміти привернути до се-бе, викликати симпатію, довіру.

Таким чином, володіння правилами й прийомами ділового етикету буде сприяти формуванню справжнього авторитету керівника, повазі з боку підлеглих, більш високому рівню їхньої мотивації до праці, попере-дженню конфліктів, підвищенню престижу установи й ефективній його роботі в цілому.