Модуль 6 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКІВ ОФІСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

 

•          Етика ділових взаємин у трудо-вому колективі

•          Стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях

•          Роль сучасного етикету в про-фесійній діяльності

•          Етикет проведення офіційних прийомів

Ключові терміни та поняття: етикет, діловий етикет, ділова лю-дина, дрес-код, стрес, конфлікт, стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях, офіційні прийоми.