Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИКУМ : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРАКТИКУМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Виконайте наведені нижче вправи і проаналізуйте, що вам вда-лось краще, що не вдалось, з якої причини, яких навичок вам не ви-стачає, які здібності слід розвивати.

1.         Вправа «Розвиток метафоричного мислення».

Мета: навчитись підбирати вдалі метафори при діловій розмові, щоб зробити її більш виразною та яскравою.

Завдання. Підберіть метафори для кожної з наведених нижче фраз і заповніть пропуски.

Вода для корабля те саме, що й… для бізнесу.

Квітка дає радість, як… гнів.

Кран для… те саме, що й… для свободи.

Моя робота — це…

Влада це…

Успіх — це…

2.         Вправа «Вибіркова увага».

Мета: тренування вільного управління увагою. Виконання вправи

•          Кілька студентів одночасно голосно читають різні уривки текстів.

•          Один з учасників вправи намагається виділити із загального пото-ку інформації текст одного читця і запам’ятати його зміст.

•          Проводиться перевірка правильності запам’ятовування виділено-го уривку тексту і розбір прийомів, які використовував учасник.

•          Якщо були допущені помилки, необхідно їх визначити і вказати причини виникнення..

•          Вправу можна повторити кілька разів, міняючи тексти і учасників. Тривалість вправи — не більше 5 хвилин на кожного учасника.

Модуль 5 УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯМИ В ОФІСІ

3.         Тренінг на вербалізацію та перефразування.

Мета: розвиток навичок уважного слухання і правильного розу-міння співбесідника, уміння стисло і чітко формулювати власну думку. слідкувати за реакцією слухачів і співбесідників.

В групі вибираються два учасники, один з яких грає роль інозем-ця, а другий — перекладача. Інші уявляють себе журналістами на пре-с-конференції іноземного гостя.

«Іноземець» сам вибирає образ свого героя і представляє його пу-бліці. Журналісти задають питання, на які він нібито відповідає на іно-земній мові. Завдання «перекладача» стисло чітко передати те, що ска-зав «Іноземець». Слід звертати увагу на реакцію слухачів -«журналіс-тів» та «іноземця»:

•          коли даються дотепні та неординарні інтерпретації текстів,

•          коли точно передається думка. Результат тренінгу можна обговорити в контексті відомого

висловлювання К. Роджерса про те, що дуже точна інтерпретація мо-же викликати відторгнення і захист, а неадекватна інтерпретація — переконати людину в тому, що її ніхто не розуміє..

4.         Вправа «Малювання предметів за словесним описом».

Мета: формування навичок точної передачі і сприйняття ін-формації.

Учасники поділяються на групи. Беруться добре відомі предмети побуту. Один з учасників групи «інструктор з малювання» не показуючи предмет своїй групі передає своє повідомлення так, щоб кожний учас-ник групи («художник») на задаючи запитань, міг зробити замальовку. Для цього він використовує слова «лінія, округлення, точка, правий бік, лівий, вниз, вверх, пружина…» Робота учасників гри варіюється таки чином, що використовуються різні предмети, в одному випадку інструк-тору не дозволяється дивитись на малюнки і коректувати, в іншому — учасникам дозволяється ставити уточнюючі питання і т. п.

Аналіз підсумків гри. Визначити, скільки часу пішло на малю-вання в першому та другому випадках, яким є відсоток успішно вико-наних малюнків. Визначити, що важливіше — «швидкість» виконання завдання, чи «ефективність» взаємодії «інструктора» і «художників». За підсумками обговорення учасникам вправи розбитись на малі групи і розробити «Пам’ятку комунікатору», яка б включала правила для точ-ної передачі і сприйняття інформації.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

5. Вправа «Демонстрація жестів».

Мета: розвинути навички розуміння жестів.

Завдання. Визначити, які жести можуть бути використані з на-ступними фразами:

Все це не для мене.

Прийшли і ті, й інші.

Нехай це залишиться між нами.

Ні-ні, ні за що.

Так все переплутано.

Все це зовсім не так.

Я з вами абсолютно не згідний.

Він сказав: щось я сумніваюсь.

Він нерішуче простягнув руку.

Задзвенів телефон, він схопив трубку.

Зауваження: зобразити жести різним учасникам. Оцінити пра-вильність демонстрації, зробити порівняльний аналіз.