Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

1.         Чим спілкування відрізняється від комунікації?

2.         Які рівні спілкування Ви можете назвати? Охарактеризуйте їх.

3.         Які етапи комунікаційного процесу можна виділити? У чому полягають їх особливості?

4.         Які бар’єри заважають ефективному спілкуванню? Запропо-нуйте способи їх подолання.

5.         Яку роль у бізнес-комунікаціях відіграють невербальні засоби? Охарактеризуйте їх.

6.         У чому полягає мистецтво слухати? Які види слухання засто-совуються у спілкуванні?

7.         Назвіть основні елементи мовного спілкування.

8.         Які види питань застосовуються в діловому спілкуванні?

9.         Яку роль відіграють ділові компліменти, і які існують правила їх ефективного застосування в діловому спілкуванні?

10.       Які психологічні особливості особистості слід врахововувати у діловому спілкуванні?

11.       Яких рекомендацій слід приртримуватись у спілкуванні з різ-ними типами співрозмовників?

12.       У чому полягає технологія телефонних бізнес-комунікацій?

13.       Назвіть та охарактеризуйте основні етапи ефективної комунікації.

14.       Які стратегії і тактики використовуються в ділових перего-ворах?

15.       Назвіть і охарактеризуйте психологічні прийоми і механізми формування атракції.

16.       Назвіть прийоми ефективного переконання. Наведіть приклади.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

17.       У чому полягають правила ділової розмови по телефону? Наведіть приклади правильного і неправлильного ведення те-лефонної розмови.

18.       Які чинники впливають на сприйняття та розуміння співроз-мовників? Охарактеризуйте дію цих чинників.

19.       У чому полягають відмінності сприйняття, коли спілкування відбувається вперше і під час тривалого спілкування?