Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

Поряд з перцептивною складовою спілкування невід’ємною частиною спілкування є комунікація (від лат. communico — роблю спільним, зв»язую, спілкуюсь), тобто обмін інформацією між учасниками спілкування.

Враховуючи пріоритетність та обсяг інформації, що передається саме цим каналом спілкування розглянемо спочатку невербальні засоби. Серед них розрізняються такі: • Кінесика (від гр. кines — спричиняю рух): пози тіла, жести, міміка,

рухи, вираз очей, візуальний контакт, зовнішній вигляд.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

•          Просодика (від гр. prosodikos — той, що стосується наголосу): висота, гучність та тембр голосу, інтенсивність, темп та інтонації мовлення, сила наголосу.

•          Екстралінгвістика (від лат. еxtra — приставка у складних словах, що означає «понад», «поза», «додатково», та lingua — мова): паузи, пси-хофізичні прояви (зітхання, кашель, сміх, плач тощо).

•          Такесика (від гр. takes — дотик): доторкування, рукостискання, по-плескування, погладжування, поцілунки тощо.

•          Проксеміка (від лат. proxymus — найближчий, близькість) спілкуван-ня: використання простору, дистанція спілкування, орієнтація та кут розташування людей, що спілкуються, використання часу, вплив ін-тер’єру та інших умов на спілкування. Для того, щоб об’єктивно оцінити особистісні ресурси підлеглого

у вирішенні проблеми, а також здійснити на нього необхідний вплив для досягнення бажаних змін, офіс-менеджер має добре володіти не-вербальними засобами спілкування. Згодом розглянем технологію підготовки та проведення професійного спілкування у сфері офіс-ме-неджменту.

Вербальні або словесні засоби спілкування — це перш за все засоби мови, це те, що знаходить вираз у словах. Якщо взяти до уваги, що бесіда є однією з найбільш поширених форм взаємодії в менеджменті, то стає зрозумілим, що уміння говорити є одним із найважливіших в діяльності офіс-менеджера.

Особливістю мовлення в данному випадку є те, що воно відбувається у формі діалогу. А це значить, що для успішного спілкування необхідно не тільки уміти точно й зрозуміло формулювати власні думки, підбираючи не-обхідні слова, а й підтримувати постійний зворотній зв»язок,