СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

1.         Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівни-ків. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльнеості». Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців». — Крама-торськ: Центр продуктивності, 2005.

2.         Жуковська В. М. Діловодство. Практикум: Навч посіб. — К.: Ки-їв. Нац. Торг. — екон. ун-т, 2007.

3.         Загорецька О. Користування документами, що зберіга-ються в архіві підприємства // Секретар-референт №12, 2006 с.14–17.

4.         Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Авто-номної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153

Модуль 5 УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯМИ В ОФІСІ