Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.4. Опис справ структурного підрозділу: : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3.4. Опис справ структурного підрозділу:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

•          складається у двох примірниках, один з яких передається разом із справами в архівний підрозділ установи, а другий — залишається як контрольний примірник у структурному підрозділі;

•          підписується укладачем із зазначенням його посади;

•          погоджується з керівником канцелярії;

•          затверджується керівником структурного підрозділу;

•          за наявності в структурному підрозділі ЕК опис до його затвердження розглядається та ухвалюється ЕК. За наявності у структурному підрозділі ЕК опис справ структурного

підрозділу установи складається у трьох примірниках, оскільки один при-мірник опису додається як підстава до протоколу ЕК.

Описи справ структурних підрозділів є підставою для складання річ-ного розділу зведеного опису справ підприємства, за яким справи переда-ються на зберігання до державного архіву.

Зведений опис справ постійного строку зберігання установи склада-ється у чотирьох примірниках і підлягає обов’язковому затвердженню ЕПК відповідного державного архіву через два роки після завершення справ у діловодстві. Для затвердження до державного архіву надсилаються чотири примірники описів, один з яких після затвердження залишається у держав-ному архіві, а решта повертається організації. Відповідно до затверджених описів підприємство (установа, організація) зобов’язана передавати справи до державного архіву в установлені строки.

Зведені описи справ тривалого строку зберігання складаються у двох при-мірниках і оформляються так, як і описи на справи постійного зберігання. Описи справ тривалого строку зберігання державним архівом не затверджуються.

Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Закінчені діловодством справи постійного і тривалого строків зберіган-ня разом з реєстраційними журналами, контрольно-обліковими картками на документи передаються в архівний підрозділ установи через два роки після завершення їх у діловодстві (наприклад, справи за 2009 рік передаються в архівний підрозділ у 2012 році). Справи тимчасового строку зберігання пере-даються в архівний підрозділ установи на розсуд керівника установи.