Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Організація контролю за виконанням документів : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1. Організація контролю за виконанням документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Організація контролю за своєчасним виконанням документів поклада-ється на управління справами, канцелярії, спеціально уповноважених пра-цівників. Відповідальність за стан виконавської дисципліни несуть керів-ники структурних підрозділів, особи, зазначені в розпорядчому документі або резолюції керівника, безпосередні виконавці.

У державних органах України встановлюється обов’язковий контроль за виконанням наступних документів:

•          документів, які надійшли від Президента України та його Адміністра-

ції, вищих органів державної влади й управління, народних депутатів

України, прокуратури, судових органів, доручень міністрів і їх за-

ступників щодо цих документів;

•          рішень колегії й нарад керівництва, а також документів, які відобра-

жають найбільш важливі питання службової діяльності.

В інших випадках обов’язковий контроль встановлюється за вказів-

кою керівництва.

Термін виконання документа відраховується з часу надходження до-кумента до органу. У випадках, коли термін виконання документа закінчу-ється в неробочий день, закінченням терміну виконання вважається насту-пний робочий день. Термін виконання документа може бути продовжений особою чи установою, які його встановили. Продовження терміну виконан-ня документа має бути оформлено не пізніше ніж за два—три дні до його закінчення.

Якщо в резолюції є слово «терміново», термін виконання встановлю-ється не більше трьох діб. Якщо документ надійшов до організації із затримкою і терміни виконання доручень минули або явно недостатні, то керівник забезпечує домовленість з контрольними підрозділами організа-цій, які надіслали документ, про зміну терміну виконання документа.

Проекти відповідей на документи, що є на контролі у вищих органах, подаються на підпис керівництву органу не пізніше ніж за три дні до за-кінчення терміну виконання. Документ вважається виконаним тоді, коли всі поставлені в ньому питання вирішені й автору дана відповідь.

Часто користуються: спеціальною контрольною картотекою, до якої вкладаються контрольні картки на документи, строки виконання яких передбачені протягом наступного місяця.

Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

У картотеці контрольні картки розташовуються за датами виконання документів, що дає можливість здійснювати контроль кожного дня. Конт-рольні картки на виконані документи повертаються до приймальної офісу (канцелярії, секретаріатів) з відмітками про результати виконання, зняття з контролю, причини порушення терміну (якщо це мало місце) не пізніше наступного дня після виконання документа.

Формуляр контрольної картки

КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Підлягає поверненню до    

(назва підрозділу)

            з позначкою про зняття з контролю

Контрольна картка №          Термін виконання    

Служба-виконавець Дозволяю зняти з контролю

Виконавець, телефон

Підпис           

Дата   

Звідки надійшов документ:

Вихідний №   від      

Вхідний №     від      

Вид документа         

Короткий зміст        

Резолюції:      

Результати виконання:

Вих. №           від       Підписав:

Причина порушення терміну         

Перевірка ходу виконання документа здійснюється, як правило, за три-п’ять днів до закінчення терміну виконання.

Контрольні картки на виконані документи розміщуються в архівній кар-тотеці, зберігаються протягом трьох років, після чого знищуються за актом.

З контролю документ знімає керівник, який дав доручення про вико-нання. Це засвідчується його підписом на контрольній картці.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)